Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
  Království perníku

Informace pro občany 11/2019

z letáku...

______________________________________________________________________________

Vážení občané v období od 21. 12. 2019 6. 1. 2020 bude Obecní úřad v Bělotíně uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

______________________________________________________________________________

Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2020 bude možno hradit až od 15. 01. 2020 v hotovosti na pokladně Obecního úřadu, při bezhotovostním převodu na účet obce: 1883001369/0800 je možno platit od 1. 1. 2020.
Výše poplatku pro rok 2020 zůstává stejná.

______________________________________________________________________________

Nájemníky obecních bytů opozdilce upozorňujeme, že termín k úhradě nájmu je 20. den v měsíci tj. k 20. 12. 2019 naposled. Pozdější platba bude generována systémem jako dluh a může vést k ukončení nájmu.

______________________________________________________________________________

Připomínáme občanům, že v pondělí 18. 11. 2019 bude svoz odpadu: TETRAPACKY, PLASTY, SKLO

______________________________________________________________________________

Školní jídelna SCOLAREST oznamuje občanům možnost zakoupení obědů ve školní jídelně. Výběr ze tří menu, cena za menu + nápoj = 62,-Kč.
Bližší informace na tel. čísle 731 438 432

______________________________________________________________________________

Nový územní plán je připraven k veřejnému projednání

Veřejné projednání nového Územního plánu sídelního útvaru Bělotín (ÚPSÚ) se uskuteční
v sále KD Bělotín v úterý 17. prosince v čase od 16:00 do 18:00 hodin.

Do prosincového veřejného projednání je návrh ÚPSÚ Bělotín k nahlédnutí na Obecním úřadě Bělotín a u pořizovatele tj. na odboru rozvoje města MěÚ Hranice.

Občanům místních částí Kunčice, Lučice a Nejdek nabízíme možnost seznámit se s navrhovaným územním plánem za účasti zpracovatele tj. ing. arch. Malého v termínech:

12. 11. 2019 16:00 hodin Lučice – Obecná škola
13. 11. 2019 16:30 hodin Nejdek – Obecná škola
13. 11. 2019 18:00 hodin Kunčice – Spolkový dům

______________________________________________________________________________

Kanalizace Bělotín

Bylo zahájeno předávání stavby. Při tlakových zkouškách hlavních řádů byly zjištěny čtyři
závady:
- na kunčickém rozcestí – odstraněno
- vedle Zalotěnků – odstraněno
- za Židem – bude odstraněno do konce listopadu
- u bývalého zdravotního střediska – bude odstraněno

Čistírna je hotova a připojena k nátokovým a vakuovým komorám, vodě a elektřině. Dolaďují
se počítačové systémy dálkového řízení z pultu VaK Přerov.

Bylo realizováno otevřené výběrové řízení na koncesi provozování. Byla akceptována nabídka
VaK Přerov s tím, že stočné bude rovné ceně v celé společnosti.

Zkušební provoz, kolaudační řízení a napojení je plánováno s příchodem jara.

______________________________________________________________________________

Lučice – kanalizace

Projekt odkanalizování Lučic je zpracován a podán na MěÚ Hranice ke stavebnímu povolení.
Nyní chceme přistoupit jako u Kunčic a Bělotína ke zpracování a vyřízení územního souhlasu pro jednotlivé domy.
Schůzka s projektantem ing. Hüblem, na které se občané Lučic dovědí o navrhovaném způsobu odkanalizování a vlastním řešení jejich domů se uskuteční po skončení představení návrhu územního plánu v lučické Obecné škole 12. 11. 2019 v 17:00 hodin.

______________________________________________________________________________

Rekonstrukce vozovky na I/47 je hotová

Rádi bychom poděkovali všem občanům za respektování omezené dopravy po dobu opravy povrchu silnice I/47 od křižovatky U Žida po konec obce.
Poslední oprava tohoto rozsahu byla starší 50 let a stav vozovky v řadě míst neodpovídal první třídě.
Děkuji rovněž našim firmám, že k omezení provozu přistoupily maximálně pragmaticky. Po vyznačení vodorovného značení budeme patřit mezi obce, kde je kvalita povrchu vozovky opravdu na úrovni.
Jen pro informaci – cena díla: 35 mil.Kč.

______________________________________________________________________________

Další osvětlení záhumenní ulice

Na základě zkušenosti s osvětlením záhumení od Fibichů po Kantorovo a od Rušarů po Komaxit solárními svítidly bylo rozhodnuto nasvítit i záhumenní cestu od nejdecké cesty po firmu pana Dostála. Naše finanční situace v době budování kanalizace je sice napjatá, ale zkvalitnění života občanů novými technologiemi patří mezi priority obce, podobně jako tradiční sázení stromů, či zadržení vody v krajině.

______________________________________________________________________________

Připomínka státních svátků v našich obcích od letošního 28. října důstojnější

Naše obec patří mezi ty, které nikdy neopomněly uctít naše státní svátky vyvěšením vlajek.
Vlajky jsou tradičně vyvěšovány na obecním úřadě a na základní škole. S opravou školních budov přibyla historická budova školy, přemístěním pomníku padlým před školu pak vlajkové stožáry u těchto pomníků. Ke 100 výročí vzniku ČSR přibyly vlajky u Českého lva v parčíku Milník.
Při diskuzích s volebními komisemi v místních částech byla probírána i problematika důstojného vyvěšení vlajek. Od letošního 28. října proto vlajky zavlály na nových stožárech před budovami bývalých škol v Nejdku a Lučicích a před spolkovým domem v Kunčicích.
Vlajky zkrátka k našim svátkům patří a společně s tou evropskou, která od 1. 5. 2000 (tedy našeho vstupu do EU) vlaje na Rozvodí nad obcí, budou připomínat dny, na které jsme právem hrdi.

______________________________________________________________________________

Poděkování

Děkujeme našim seniorům za nezištnou pomoc při obecní oslavě 28. října. Již tradičně pomáhali s výdejem moštu na faře. Účast v lampionovém průvodu předčila (i díky nadprůměrně teplému počasí) všechna očekávání a mošt pochyběl. Poučení pro příště.
Moc děkujeme a těšíme se, že bude příležitost poděkovat osobně buď při svatomartinské huse na faře, či při předvánočním setkání seniorů v sále našeho kulturního domu.
Poděkování určitě patří i panu Ryškovi za velmi pěkný závěr oslavy v podobě ohňostroje.

______________________________________________________________________________

Naši hasiči v Höchstu

Ve dnech 25. – 28. října se uskutečnila návštěva u našich kolegů a kamarádů hasičů v partnerském městě Höchst.
Důvodem návštěvy bylo předání nového plně vybaveného cisternového vozidla tamním hasičům. Slavnosti se zúčastnila i delegace hasičů z partnerského savojského města Montmélian (Francie). Program byl zcela hasičský!
V sobotu se uskutečnila návštěva hasičů firmy Merck v Darmstatu, která vyrábí suroviny pro výrobu léků, sobotní odpoledne pak bylo ve znamení setkání hasičů a předání vozidla.
V neděli pak byla naplánována návštěva všech 5 hasičských sborů, které pod střediskovou základnu Höchst patří.
Večery pak posloužily k překonání jazykové bariery. I díky francouzskému vínu, německému pivu a naší slivovici nikomu nevadila a při rozloučení znělo mezinárodní – kamarád - doplněné chlapským objetím.
Během setkání se rovněž diskutovalo o termínech v roce 2020. Je dobře, že německá strana je stále ochotna nabídnout prázdninový pobyt ke zlepšení němčiny. Vyzýváme proto studenty i jejich rodiče, aby zvážili využití této nabídky a zájemci se informovali u starosty.

______________________________________________________________________________

Vánoční koncerty

I v letošním roce pro Vás naše děti a učitelé připravují vánoční koncerty.
Snahou všech účinkujících je každoročně vnést do našich domovů i duší v době předvánočního shonu, sváteční atmosféru rodinné pospolitosti.
Vánoční zpívání zazní ve středu 18. prosince ve filiálním kostele sv. Urbana v Nejdku a v pátek 20. prosince v bělotínském kostele sv. Jiří.

______________________________________________________________________________

Vánoční strom nově

Ani poloha smrku pichlavého u toku Bělotínského potoka jej nezachránila od následků klimatické změny. Smrk definitivně odumírá a nezbývá než náš Vánoční strom rozsvítit na jiném místě. Proto avizujeme rozsvícení obecního vánočního stromu v rámci akce „Česko zpívá koledy“ ve středu 11. 12. 2019 v 18:00 hodin v parčíku Milník.
Na elektroinstalaci nového stromu jsme získali v rámci grantového programu ČEZ finanční příspěvek 20 tisíc korun.

______________________________________________________________________________

Výstava

Mateřská škola Bělotín Vás srdečně zve ve dnech 10. – 20. 12. 2019 od 8:00 – 16:00 hodin na výstavu s názvem „Kudy chodí zima?“ ve dvoře farní školky.

______________________________________________________________________________

50 let od pouti do Říma

V letošním roce uplynulo 50 let od pouti místních farníků do věčného města Říma. Pouť nejen pro bělotínské v době doznívajícího uvolnění šedesátých let organizoval náš tehdejší duchovní ThDr. Jaroslav Studený, který od června 1945 na vatikánské Lateránské univerzitě studoval a Řím dobře znal. Je symbolické, že právě v roce 50. výročí této pouti, po které následovalo zatčení, odsouzení a věznění tohoto zachránce mnoho kostelů a od roku 1990 čestného občana naší obce, se vypravili poutníci do Říma a Vatikánu znova. Pod vedením našeho duchovního Františka Dostála putovali bělotínští, hustopečtí, černotínští i špičští farníci na audienci k papeži Františkovi, poznali památná místa Říma i Vatikánu, ale i působiště sv. Františka v Assisi, pátera Pia v San Giovanni Rotondo či sv. Antonína v Padově.
Svět se mezi oběma poutěmi změnil. Zmizely dráty a celnice, naopak poutníků a turistů dramaticky přibylo. Co se jevilo před padesáti lety jako neopakovatelná šance je dnes možno absolvovat dle vlastního uvážení.
Nezbývá než si přát, aby i po dalších padesáti letech byla cesta do místa víry s tisíciletou historií jen a jen na rozhodnutí poutníků.

______________________________________________________________________________

DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 11.11.2019 v 09:49 hodin
















Fulltext
Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule