Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
 

Informace o dění v obci - duben 2019

Informace starosty obce k aktuálnímu dění v obci.

Poděkování

Děkuji všem myslivcům i ostatním občanům s dětmi, kteří se přes krajně nepříznivé počasí – celodopolední déšť – zúčastnili již tradiční akce – Ukliďme svět – Ukliďme Česko.

Je potěšitelné, že kolem potoků, kde jsme před léty začínali, již není dlouhá léta hromadící se odpad, zato kolem cest a letos i díky silným větrům na Rozvodí bylo jako v igelitovém království.

Nejhorší je však situace v oblasti pneumatik. Od loňského roku platí, že veškeré pneumatiky jsou povinny pneuservisy odebrat zdarma, a k tomu má každá větší obec či město sběrný dvůr. Tři plné kontejnery svědčí o nekončící bezohlednosti lidí. Uklízelo se i po rekonstrukcích. Udělat koupelnu a vše vysypat do příkopu či do lesa je pro některé stále řešením – krátkozrakým.

Zvláštní poděkování patří lučickým zahrádkářům a rybářům, kteří nejen uklidili obec, ale přivedli k úklidu i nejvíce dětí. Vzor je vždy nejlepší recept. Uklizená místa, kde právě kvetlo bezpočet fialek a jiných jarních květů nechť jsou tou nejcennější odměnou všem zapojeným i těm ostatním, kteří zřejmě kvůli dešti zůstali za branami svých obydlí.

Ještě jednou díky za obec, která je nás všech.

Eduard Kavala, starosta

.

Kanalizace Bělotín

Stav prací k 31. 3. 2019:

Položeno 15 km trubního vedení (z 18 km celkové délky). V zemi je 165 domovních šachet (z celkového počtu 295), v závěrečné fázi je stavba čistírny odpadních vod pod silničním mostem u rybníků. Uhrazeno je 45 mil. korun z celkové částky 127 mil.

Je třeba znovu zopakovat, že stavba je živý organismus – stále přicházejí nové a nové požadavky. V původním stavebním řízení bylo řešeno 245 přípojek. K dnešnímu dni je jich však vyprojektováno a bude realizováno 295 (což je nárůst o celých 20%). Většině přípojek již bylo vyřízeno povolení a byly bezplatně předány majitelům nemovitostí. Na povolení čeká posledních 15 přípojek.

V průběhu stavby je řešeno bezpočet kritických bodů v podobě křížení s ČD, (jen změna z protlaku na ražený tunel přinesla nárůst ceny o 1,5 mil. Kč) s nadoblastním vodovodem, bylo potřeba přeložit řadu tras – například obejít trávník fotbalového hřiště TJ Sokol Bělotín (aby nebyl zničen odvodněný trávník, souhlasila firma Haseo s vedením trasy po druhé straně potoka a tím se kladlo do trojnásobných hloubek s pažením osazovaným vrtnou soupravou). Aby byl provoz méně energeticky náročný, přistoupili jsme na zrušení podpůrné vakuové stanice na nejdecké křižovatce, tím naopak muselo dojít k ukládání do větších hloubek. Velkým problémem dneška je také tolik potřebná manuální práce – firmy bojují s nedostatkem zkušených dělníků.

Od měsíce dubna bude vedle kladení potrubí zahájena rekultivace stavbou postižených pozemků.

Vlastní dobudovaní prací je ze všech výše uvedených důvodů posunuto na 31. 08. 2019. Již od prázdnin však bude systém postupně zprovozňován.

I. etapa – spodní konec až po nejdecké rozcestí

II. etapa – zbytek obce.

Za měsíc březen byly položeny 3 km potrubí a osazeno 50 šachet. Dodavatelská firma technologie kontrolovala šachty - mírný náklon některých šachet není na závadu a provozu nebrání.

Spolkový dům Kunčice

V rámci zkvalitnění zázemí pro konání obecních a spolkových aktivit byly v měsíci březnu nakoupeny nové čalouněné židle do sálu Spolkového domu v Kunčicích. Celkem je tedy v sále 100 nových židlí, 40 židlí je v záloze pro rozsáhlejší akce, židle byly vyměněny v knihovně i rozhlase a rovněž je za hostincem uloženo několik záložních židlí pro hasičsko zahrádkářskou klubovnu (dříve hostinec). V nejbližší době dojde k úpravám v knihovně a místnosti obecního rozhlasu.

Knihovna Nejdek

V měsíci dubnu a květnu dojde k přemístění obecní knihovny do prostor bývalé prodejny Jednoty v nejdecké Obecní škole. Žaluziové uzamykatelné skříně umožní nejen využívat místnost i mimo půjčovní dobu, ale pro čtenáře bude vytvořen důstojnější prostor, aby se pohodlně začetli a vybrali knihu dle svého gusta.
Z bývalé knihovny vznikne tolik potřebný příruční sklad, který v budově chybí.

Práce pod čapím hnízdem

V měsíci dubnu započaly práce na zateplení a nové fasádě i střeše domu č.p.185 – bývalá parní mlékárna – dnes 10 obecních bytů.
Vedle oken, fasády, střechy a vstupních dveří, dojde k novému zastřešení hospodářské části a bývalé ledny (dnes garáže), kde již dosluhuje vazba i plechová krytina. Vznikne tak prostor pro zbudování dvou půdních bytů. Ty nebudou z finančních důvodů letos realizovány.

Práce v parčíku Milník (u nádraží)

V měsíci březnu se naplno rozběhly práce v parčíku Milník u nádraží. Původní projekt – lávka, chodníky, stromy a květinové záhony bude doplněn o několik laviček zhotovených společným úsilím obecních zaměstnanců (vyřezané stromy), firmy Mosaic (pořez) a stolařství Zapalač a přibyla i elektřina (3 světla, osvětlení Českého lva a přípojka pro čerpadlo u studny). Dílo by mělo být v jarních měsících hotovo a s oteplením ještě nabídne zázemí dětem rodičů, kteří zaskočí k Židovi na pivko.

DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 16.04.2019 v 09:52 hodin
Fulltext
Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule