Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
 

Letnice - Zapomenutá lidová slavnost, kterou jinde neuvidíte

V neděli 20. května 2018 od 10 do 17 hodin uvede Muzeum lidových staveb v Kouřimi národopisný pořad Letnice. Slavnost připomene dnes již zapomenuté lidové obyčeje se vztahem k Letnicím - otvírání studánek a působivou obchůzku královniček. Nebude chybět hudba, tanec.

Ředitel Regionálního muzea v Kolíně, Mgr. Vladimír Rišlink: „Letnicové slavnosti jsou tradiční oslavou svátku Seslání Ducha svatého a připomínkou založení církve. V lidové kultuře byly s letnicemi spojeny královské slavnosti, vodění, honění či stínání krále.“

Třikrát během dne (v 10:30, 13:30, 15:30 hodin) proběhne půvabná obchůzka královniček následovaná otevíráním studánek, na závěr se bude tančit pod májí. Účinkovat bude Dětský folklórní soubor Sejkorky ze Slatiňan.
„Šup do sukně aneb voblikání do kroje“ je pořad národopisného souboru Horačky, který je výsledkem bádání v muzejních národopisných sbírkách a archivech. To přineslo mnoho objevů a zjištění nejen o materiálech, vzorech a střizích, ale též o způsobu strojení oděvu. Nadšení členové souboru si přímo podle dobových předloh vlastnoručně vyrobili nové krojové součástky. Dozvíte se, jak se správně ustrojit na pole, jak na tancovačku a v čem na pouť či do kostela, zahraje kapela, bude se tančit. Zvláště zvídaví návštěvníci budou mít příležitost si prohlédnout i pár původních historických kousků šatstva. Pořad bude začínat od 11:30 a 14:30 hodin.
Děti se budou moci naučit a rodiče si připomenout tradiční dětské hry. Děti z Ladova národopisného souboru z Hrusic rádi přiberou do hry všechny zájemce.
K letnicím v minulosti neodmyslitelně patřil symbol holubičky. V rámci řemeslné dílny se zájemci naučí vyrábět holubičku z vejdumků.
V interiérech historických stavení je instalována výstava Zelené svátky, zaměřená na tradici Letnic a dalších svátků pozdního jara. Historici a etnografové Regionálního muzea v Kolíně k ní podají výklad a zodpoví dotazy.
Nebudou chybět tradiční pokrmy: „kosmatice“ a „boží milosti“, připravované na plotnách replik krásných historických sporáků.
Vstupné: 120Kč, snížené 80 Kč, rodinné 320 Kč.

Ohlédnutí za svátkem svatého ducha - Letnicemi

Letnice původně trvající sedm dní s přísným zákazem polních prací, byly postupně omezeny na Boží hod svatodušní. Křesťanské letnice se projevily v lidové kultuře například omezováním sňatků a stěhování v týdnu před nimi. Období Letnic jako období plného rozvoje vegetačních sil přírody bylo v celé Evropě spojeno s projevy předkřesťanské agrární magie. V lidové kultuře byly s letnicemi spojeny královské slavnosti, provozované především svobodnými muži, vodění, honění či stínání krále. Čištění studánek a rituální první koupele v přírodě měly zajistit dostatek vláhy pro vegetaci. Řada ochranných a prosperitních magických praktik měla přímo zabezpečit zemědělskou produkci. Pro úrodnost polí se mladé manželské páry válely v osení, prováděly se obchůzky polí, o svatodušní vigilii se v noci konalo první pasení dobytka i práskání biči, které zahánělo čarodějnice.
Otvírání studánek je obřad, v němž se spojovalo pohanské uctívání pramenů, magické přivolávání vláhy s prvky křesťanského kultu. Konal se na jaře po západu nebo před východem slunce. Spočíval v rituálním čištění studánek, které prováděly dívky-panny, byl spojen s obchůzkou, při které vodily dívky po domech královnu a byly odměňovány především vejci a máslem.

Další informace: http://www.skanzenkourim.cz/

Petr Tyc
pracovník pro vztah s veřejností
tel.: 777 025 721
tyc@muzeumkolin.cz

Regionální muzeum v Kolíně, p. o.
Příspěvková organizace Středočeského kraje
muzeumkolin.cz, skanzenkourim.cz, muzeumkourimska.cz, podlipanskemuzeum.cz

Z KALENDÁŘE AKCÍ:

Zveřejněno 03.05.2018 v 23:01 hodin
Fulltext
Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule