Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
 

SOUE Plzeň přispívá k udržování národní tradic v Evropě

Národní dědictví v Evropě – udržujme naše tradice

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň získalo jako koordinátorská škola finanční prostředky z programu Erasmus+ aktivita KA2. Projekt má název Národní dědictví v Evropě – udržujme naše tradice. V rámci projektu bude SOUE Plzeň spolupracovat se 4 evropskými školami z Polska, Rumunska, Španělska a Itálie. Cílem projektu je seznámit žáky a učitele zúčastněných škol se způsobem, jak každá země chrání své památky především v oblasti lidové architektury. V každé zemi bude připravena 7denní studijní aktivita spojená s workshopy, kde se žáci a učitelé seznámí s lidovou architekturou, tradicemi v každé zemi, poznají národní řemesla a národní jídla.

První aktivita proběhne v ČR, kdy se v termínu 15.–21. října 2017 sjedou do Plzně zástupci všech škol. Účastníci budou mít zajímavý program v SOUE, Plzni a Praze. V rámci programu 18. října navštíví obec Chanovice, kde kromě prohlídky zámeckého areálu a skanzenu, proběhne workshop s pracovníky Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech a pozvanými řemeslníky. Účastníci ochutnají česká jídla a seznámí se s následujícími řemeslnými dovednostmi: výroba dřevěných hraček, výroba figurek z kukuřičného šustí, výroba drobných hrnčířských předmětů na hrnčířském kruhu a tesání trámů. Účastníci budou mít také možnost si jednotlivá řemesla vyzkoušet.

Celý projekt, který je postavený na bázi evropské integrace, připravili učitelé SOUE a jeho hlavním cílem je seznámit se s kulturními odlišnostmi jednotlivých národů zapojených do projektu. Cílem je ukázat, že historie, lidová architektura, kultura, tradice a zvyky mají stále své místo v našem moderním světě a jak je důležité je nadále udržovat pro budoucí generace. Důležitou součástí projektu je také komunikace v anglickém jazyce a týmová spolupráce mezi žáky a učiteli jednotlivých evropských národů zapojených do projektu. Při vzájemné komunikaci a zpracovávání výstupů žáci SOUE využijí své jazykové a IT znalosti a technické dovednosti získané studiem na této škole.


Josef Hošek, učitel SOUE a koordinátor projektu
Kontakt: e-mail: hosek.josef@seznam.cz ; mobil: 731 564 830

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,
příspěvková organizace
IČO: 00075078
DIČ: CZ 00075078
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.
tel.: 376 326 362, 737 061 235
fax: 376 316 011
email: muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.muzeum.klatovynet.cz

DALŠÍ INFORMACE: Klatovy IV
Zveřejněno 06.09.2017 v 12:35 hodin
Fulltext
Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule