Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
  Království perníku

20. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu

19. a 20. května 2017 začala v Prachaticích a na Jeleních Vrších 20. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu. 11. června 2017 bude započata i na rakouském území u potoku Schrollenbach, jen nedaleko od státních hranic s Českou republikou (přechod Kyselov – Diendorf).

Stavba Schwarzenberského plavebního kanálu, tehdy nazývaného Krumlovsko-vídeňský, resp. Vídeňský, byla zahájena 4. května 1789 v revíru Svatý Tomáš zkušebním úsekem dlouhým 994 sáhů ještě před příjezdem císařsko-královské dvorské komise, která později nedala jen souhlas se stavbou, ale zároveň zavázala majitele pozemků na hornorakouském území – premonstrátský klášter Schlägl – k souhlasu ke stavbě plavebního kanálu po klášterních pozemků od hraničního potoku Ježová / Iglbach k potoku Pestřice – Rothbach v délce 12 km. Ještě v roce 1789 došla stavba plavebního kanálu až potoku Rasovka nad Novou Pecí. Do roku 1793 došla pak stavba až na Jelení Vrchy. Dále pak po zhruba 30 let nepokračovala, protože byla otevřena dostatečná plocha „plavebních“ lesů. V roce 1824 byl plavební kanál prodloužen až k bavorským hranicím.

Kanál byl stavěn, aby umožnil plavit palivové dříví z českokrumlovského schwarzenberského panství na severních úbočích Třístoličníku, Trojmezné hory, Plechého, Smrčiny, Sulzbergu a Bärensteinu přes hlavní evropské rozvodí v revíru Svatý Tomáš k řece Große Mühl a po ní až k Dunaji, po kterém pak bylo dopravována na lodích až do císařského hlavního města Vídně. Vídeňská plavba trvala do roku 1891. Za zhruba 100 let plavení pro Vídeň bylo splaveno téměř 8 milionů prostorových metrů palivového dříví.

V horní části, od odbočení Želnavského smyku k Vltavě až po bavorské hranice se plavilo až do počátku šedesátých let minulého století.

Po skončení vídeňské plavby se plavilo ve třicátých letech 20. století dřevo Schwarzenberským plavebním kanálem i v Rakousku – mezi Sonnenwaldem a tzv. Krumlovskou silnicí spojující Aigen s Českým Krumlovem přes Dolní Vltavici a Kyselov. Bylo to v režii premonstrátského kláštera Schlägl.

Když plavení skončilo úplně, kdy proud vody nahradily traktory a nákladní auta, začal plavební kanál překážet, lesníci se potřebovali dostávat z lesních porostů nad kanálem k doprovodné cestě podél něj. Kanál začal zanikat, jak v Čechách tak v Rakousku.

Nová doba plavebního kanálu přišla v osmdesátých letech minulého století, opět na obou stranách státních hranic. V roce 1989 byla na rakouské straně rekonstruována stavidla i s krátkým úsekem plavebního kanálu na potoku Schrollenbach.

Nedaleko od Schrollenbachu na česko-rakouských hranicích pracovali mezi léty 1996 až 2001 pracoval během své prázdninové praxe po prvním ročníku studenti lesnické fakulty České zemědělské fakulty na obou stranách hranic. V roce 1997 došly jejich práce tak daleko, že se plavební kanál stal opravdu atraktivní, takže byla opravena doprovodná cesta v Čechách i v Rakousku. O rok později tu byl otevřen hraniční přechod Ježová – Iglbach. Při té příležitosti se tu plavilo znovu dříví z Rakouska do Čech, tak začala první novodobá plavební sezóna. Ta letošní je tedy dvacátá.

Krátce potom přišel folklorní soubor Libín-S Prachatice s hranice překračujícím projektem Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, který v sobě spojuje setkání s českým, rakouským a bavorským folklorem, setkání s pohádkami z obou stran Šumavy, setkání s plavením dřívím, setkání s povoláními plavců, uhlířů, s lidovými řemesly, ale i s modlitbou při poutní mši svaté. Rakouským partnerem je rakouská organizace cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald.

Jedním z míst, kde se provádí ukázky plavení dříví je i u potoku Schrollenbach, nedaleko od českých hranic. Právě tady bude v neděli 11. června 2017 zahájena plavební sezóna na rakouském území. A i Schrollenbachu zazní lidová muzika, bude to v podání hudební skupiny quatRO.

Na plavení se můžete vydat s průvodcem (v němčině) od osady Oberhaag lesem ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu u potoku Schrollenbach (30 minut pěšky). Sraz zájemců je v 13:15 hod.

Ve 13:30 hod. začne u potoku Schrollenbach program s hudební skupinou quatRO

Ve 14:30 hod. přečte plavební ředitel svůj druhý letošní plavební rozkaz.

Plavební rozkaz č.2/2017

k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 11. června 2017 v oblasti křížení s potokem Schrollenbach.

Plavbu nařizuji provést od sáhového kamene 98 ke stavidlu na potoce Schrollenbach. Splaveno bude zhruba 1/2 sáhu palivového dřeva.

Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu půl třetí po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.

Hynek Hladík, plavební ředitel

Dáno v Prachaticích dne 28. května LP 2017.

GPS: N 48°40.11070', E 14°0.92520'

Jak se dostat k potoku Schrollenbach?

- od Černé v Pošumaví na kole: po cyklostezce č. 1022 Černá v Pošumaví - Dolní Vltavice (přívoz) - Kyselov - po cyklostezce č. 1022 Kyselov křižovatka - pokračovat přímo směr Aigen - státní hranice - kolem bývalé rakouské celnice - ve stoupání 330 m za bývalou celnicí se dejte po Kanálové cestě vpravo po rakouské cyklostezce 888, AS, Schwemmkanal-Radroute, po cca 1,175 km budete na místě ukázky plavení dříví

- od Černé v Pošumaví autem: po silničce z Černé v Pošumaví - Dolní Vltavice (přívoz) - Kyselov - Kyselov křižovatka - dále přímo směr Aigen - státní hranice - kolem bývalé celnice - ve stoupání pokračovat přímo směr Aigen - 1,090 km za bývalou rakouskou celnicí zaparkujte na okraji silnice (nezajíždějte na lesní cesty). Dále se vydejte pěšky po lesní silničce vpravo z mírného kopce, po cca 350 m přijdete na Kanálovou cestu, po ní půjdete vlevo, po dalších 250 m budete na místě ukázky plavení dříví

- od přívozu Frymburk - Frýdava na kole: na frýdavském břehu se dejte na hlavní silnici vpravo, pokračujte po tzv. Pravobřežce po cyklostezce č. 7, 1019 Vltavská až na křižovatku U mostu, na ní opět přímo po cyklostezce č. 7, 1033 Vltavská až na křižovatku Kyselov, zde se dejte vlevo směr Aigen - státní hranice - kolem bývalé rakouské celnice - ve stoupání 330 m za bývalou celnicí se dejte po Kanálové cestě vpravo po rakouské cyklostezce 888, AS, Schwemmkanal-Radroute, po cca 1,175 km budete na místě ukázky plavení dříví

- od přívozu Frymburk - Frýdava autem: na frýdavském břehu se dejte na hlavní silnici vpravo, pokračujte po tzv. Pravobřežce až na křižovatku U mostu, na ní opět přímo až na křižovatku Kyselov, zde se dejte vlevo směr Aigen - státní hranice - kolem bývalé rakouské celnice - ve stoupání pokračovat přímo směr Aigen - 1,090 km za bývalou rakouskou celnicí zaparkujte na okraji silnice (nezajíždějte na lesní cesty). Dále se vydejte pěšky po lesní silničce vpravo z mírného kopce, po cca 350 m přijdete na Kanálovou cestu, po ní půjdete vlevo, po dalších 250 m budete na místě ukázky plavení dříví

- od přívozu Horní Planá - Bližší Lhota na kole: za přívozem pokračujte vlevo po asfaltové silničce (pozor, automobilový provoz oběma směry) po cyklostezce č. 1020 do Přední Zvonkové, v Přední Zvonkové pokračujte přímo po asfaltové silničce (pozor, automobilový provoz oběma směry) po cyklostezce č. 7, 1033, Vltavská, na křižovatce Zadní Zvonková rozcestí, zde se dát vlevo podél plavebního kanálu po cyklostezce č. EV 13 až na státní hranice, dále přímo podél plavebního kanálu, zprava se připojí asfaltová silnice (pozor, automobilový provoz oběma směry), Sonnenwald (okolo hostince Zum blauen Hirsch), stále podél plavebního kanálu po cyklostezce R 27, 800, 802, 888, AS, Moldaustausee-Radroute přes objekty Kesselbach-Schleuse, Wössenbach-Durchlass, Landsknechtin-Schleuse ke stavidlům u potoka Schrollenbach

- od přívozu Horní Planá - Bližší Lhota autem: za přívozem pokračujte vlevo po asfaltové silničce do Přední Zvonkové, v Přední Zvonkové pokračujte přímo po asfaltové silničce na hraniční přechod Zvonková - Schöneben, v Schöneben přímo směr Ulrichsberg, přes Lichtenberg směr Ulrichsberg, v Ulrichsbergu na kruhové křižovatce směr Aigen-Schlägl, Linz, na křižovatce Aigen-West, vlevo do Aigen-Schlägl, v obci za pravoúhlou zatáčkou na okraji náměstí vlevo směr Diendorf, Oberhaag, Schwarzenbergischer Schwemmkanal, po dlouhém stoupání vlevo hotel Haagerhof, kolem něj přímo, cca 1,835 km za hotelem Haagerhof v blízkosti křižovatky s lesní cestou odbočující vlevo zaparkujte na okraji silnice (nezajíždějte na lesní cesty).

- od lesovny Nová Pec na kole: zaparkujte na parkovišti, vydejte se na kole stoupáním po lesní asfaltce, na křižovatce Raškov - Schwarzenberský kanál se dejte vlevo podél Schwarzenberského plavebního kanálu přes Zadní Zvonkovou (nad kostelem), přes křižovatku se silnicí Zvonková - Schöneben dále podél plavebního kanálu po cyklostezce č. EV 13 až na státní hranice, dále přímo podél plavebního kanálu, zprava se připojí asfaltová silnice (pozor, automobilový provoz oběma směry), Sonnenwald (okolo hostince Zum blauen Hirsch), stále podél plavebního kanálu po cyklostezce R 27, 800, 802, 888, AS, Moldaustausee-Radroute přes objekty Kesselbach-Schleuse, Wössenbach-Durchlass, Landsknechtin-Schleuse ke stavidlům u potoka Schrollenbach

Ing. Hynek Hladík
plavební ředitel
38301 Prachatice
+420 602272442
hladik.hynek@seznam.cz
www.schw-kan.com

Zveřejněno 10.06.2017 v 00:39 hodin
Fulltext
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule