Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Pozvánka na farmářský a řemeslný trh se soutěží regionálních výrobců

Dovolte, abychom Vás pozvali na poslední letošní farmářský trh, který se bude konat v sobotu 17. října na nepomuckém náměstí A. Němejce!
Město Nepomuk
Trh bude tentokrát zaměřen nejen na potraviny a zemědělské produkty, ale i na rukodělné a řemeslné výrobky. Součástí akce je totiž soutěž regionálních výrobců, která se koná pod záštitou Plzeňského kraje a Ministerstva zemědělství ČR.
Na trhu mohou prodávat výrobci, či výrobcem určení prodejci, domácích (českých) potravin, výpěstků a výrobků. Zahraniční farmářské a řemeslné produkty je možné prodávat na základě předchozí dohody s pořadatelem.
Do soutěže se pak mohou přihlásit výrobci nepotravinářských řemeslných výrobků z regionu jižního Plzeňska a Klatovska a přilehlých oblastí. Podmínkou registrace je zaslání podepsané přihlášky, která je přílohou tohoto dopisu – a to elektronicky na adresu petra.saskova@urad-nepomuk.cz nebo poštou na adresu Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 127, 335 01 Nepomuk – nejpozději do 12. 10. 2015. Odborná porota vybere 3 nejlepší regionální výrobce, svého favorita budou prostřednictvím ankety vybírat i návštěvníci. Pro oceněné jsou připravené nejen diplomy, ale i atraktivní věcné ceny. Účast na trhu i v soutěži je zcela zdarma, v případě zájmu Vám zapůjčíme i prodejní stánek (do vyčerpaní zásob).
Akce se bude konat od 8 do 16 hodin. Zajištěno je nejen pestré občerstvení, ale i hudební program.

za pořadatele
Pavel Kroupa
místostarosta města Nepomuku
www.nepomuk.cz

Kontakt:
Petra Šašková, KIC Nepomuk, tel: 371 580 337
mail: petra.saskova@urad-nepomuk.cz

-----

Přihláška na farmářský trh se soutěží:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Plzeňského kraje
Město Nepomuk
vyhlašují
Soutěž regionálních venkovských výrobků (kromě zemědělských a potravinářských) v oblasti jižního Plzeňska a Klatovska

Do soutěže se mohou přihlásit výrobci, kteří mají sídlo v uvedené oblasti. Přihlášku zašlete elektronicky na adresu petra.saskova@urad-nepomuk.cz nebo poštou na adresu Kulturní a informační centrum Nepomuk, nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk – nejpozději do 12. 10. 2015. Hodnocení výrobků bude provedeno komisí 17. 10. 2015 na farmářském a řemeslném trhu v Nepomuku na náměstí A. Němejce od 8.00 do 14.00 hod. Odborná porota vybere 3 nejlepší regionální výrobce, svého favorita budou prostřednictvím ankety vybírat i návštěvníci. Výsledky soutěže budou veřejně vyhlášeny tentýž den v 15.00 hod. Pro oceněné jsou připraveny nejen diplomy, ale i atraktivní věcné ceny. Dále mají všichni možnost zdarma prezentovat a prodávat své výrobky na farmářském a řemeslném trhu.
Přihláška
do soutěže regionálních venkovských výrobků Plzeňského kraje v oblasti jižního Plzeňska a Klatovska
Výrobce:
Jméno nebo firma:
Sídlo nebo adresa:
e-mail:
telefon:
Výrobky:

V dne:
Souhlasím s prezentací výrobce a výrobků.
podpis přihlášeného
DALŠÍ INFORMACE: Nepomuk
Zveřejněno 10.10.2015 v 22:35 hodin
Copyright 1998-23 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule