Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Oslavy pětiletého výročí Musaionu

Kulturní akce, které se budou v září konat v Musaionu - Národopisném muzeu Národního muzea v Letohrádku Kinských v Zahradě Kinských v Praze na Smíchově, které letos slaví 5 let od svého otevření.
Nahlédněte pod pokličku moderního muzejnictví
Tisková zpráva k oslavám pětiletého výročí Musaionu - Národopisného muzea Národního muzea (16. - 19. září 2010)
Musaion, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5

Musaion - Národopisné muzeum Národního muzea oslavuje v září pět let od svého znovuotevření v Letohrádku Kinských. O zářijových víkendech a vybraných dnech v týdnu se zde budou konat výtvarné a řemeslné dílny pro děti i dospělé, vystoupení folklorních souborů, ochutnávky regionálních specialit, divadelní představení, prezentace etnografických regionů či den otevřených dveří s unikátní možností nahlédnout do muzejního zákulisí.
V září roku 2005 byl Letohrádek Kinských po téměř dvaceti letech znovu otevřen veřejnosti. Národní muzeum zve při této příležitosti své návštěvníky na celou řadu akcí. Kromě víkendových výtvarných dílen připravilo od čtvrtka 16. září do neděle 19. září bohatý program. "Zájemci jsou srdečně zváni na den otevřených dveří, vystoupení hudebních a tanečních souborů, malování dřevěných panenek, divadelní představení a mnoho dalšího," vypočítává Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea, a dodává: "Den otevřených dveří se bude konat ve čtvrtek 16. září. Připravili jsme komentované prohlídky letohrádku a ukázky muzejní práce. Všechny návštěvníky necháme nahlédnout pod pokličku moderního muzejnictví."
Expozice v Musaionu byla nominována na prestižní cenu Evropské muzeum roku
Musaion prezentuje ve své moderně pojaté expozici to nejzajímavější z tradiční lidové kultury Čech, Moravy a Slezska. Návštěvníci se zde mohou na více než 2 000 m2 seznámit s každodenním i svátečním životem našich předků a obdivovat četné unikátní předměty jako jsou lidové kroje a textilie, řemeslné výrobky, lidová keramika či mistrovská díla lidového umění. Stálá expozice, hojně vyhledávaná především rodinami s dětmi a zahraničními návštěvníky, seznamuje i s průběhem tradičního zemědělského roku. Zvláštní důraz klade především na zvyky, obyčeje a obřady spojené s jednotlivými ročními obdobími - od masopustu a Velikonoc, přes letní poutě, jízdy králů a dožínky až k mikulášským a adventním obchůzkám a vánočním a novoročním tradicím. Svébytná část expozice stručně provádí lidským životním cyklem a rodinnou obřadností spojenou s narozením dítěte a svatebními zvyky a rituály.
"Musaion dnes patří k nejmodernějším evropským etnografickým muzeím, o čemž mimo jiné svědčí i fakt, že byl v roce 2007 ve španělském Alicante nominován na prestižní cenu Evropské muzeum roku," připomíná ředitel Historického muzea Národního muzea Pavel Douša. Od svého znovuotevření přivítalo toto nové muzeum více než 100 tisíc návštěvníků včetně prezidenta a předsedy vlády České republiky, ale i osobností světové kultury jako je americký režisér, herec a producent John Malkovich.
K etnografii patří i tanec a regionální speciality
Stálou národopisnou expozici spravuje Etnografické oddělení Historického muzea Národního muzea, které v Musaionu každoročně připravuje jeden hlavní výstavní projekt a několik výstav menšího rozsahu. Návštěvníci zde tak měli v posledních 5 letech možnost shlédnout již 15 výstavních počinů představujících jednotlivé fenomény domácí i evropské lidové kultury. Vhodné je zmínit alespoň výstavy Český Banát. Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu z roku 2009, Len, konopí, kopřiva z roku 2008, Šperk a kroj z roku 2007 či Polské Vánoce z roku 2006. Další výstavy byly věnovány například současnému lidovému řemeslu, lidovým zvykům, romské řemeslné tradici, polským lidovým krojům či dílům současných umělců inspirovaných lidovou tradicí. Aktuálně je zde možné shlédnout výstavu Malujeme po síti: Z truhly našich prababiček, která prezentuje výsledky mezinárodní dětské výtvarné soutěže zaměřené na to, jak si děti z celého světa představují život, kulturu a tradice svých předků.
Musaion nabízí svým návštěvníkům i celou řadu dalších aktivit a programů. Ve speciálních muzejních dílnách každou druhou sobotu v měsíci probíhají kurzy a workshopy lidových řemesel a rukodělné výroby, jako je např. malování kraslic, pečení vizovického pečiva, tvorba keramiky či malování podmaleb na skle. "Pravidelně pořádáme výtvarné dílny a prezentujeme tradiční rukodělnou výrobu se zvláštním důrazem na dětského návštěvníka. Dalším oblíbeným cyklem jsou Folklorní taneční - pravidelné kurzy tradičních lidových tanců, a především atraktivní cyklus Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska, které seznamují návštěvníky s krásou a bohatstvím těch nejzajímavějších etnografických regionů naší země jako je Chodsko, Valašsko, Horňácko, Blata, Podkrkonoší či Haná," popisuje vedoucí etnografického oddělení Petr Janeček. Vedle přednášek, besed a filmových projekcí jsou jednotlivé části expozice doplněny o hudební a taneční vystoupení předních domácích folklorních souborů a posezení v muzejní kavárně, doprovázené ochutnávkami regionálních specialit jako jsou chodské koláče, horňácká slivovice či blatské pečivo.
Vedle těchto pravidelných cyklů nabízí Musaion každoročně mnoho dalších kulturních akcí - v první řadě Národopisnou slavnost v Kinského zahradě pořádanou vždy v polovině května, která již přes deset let představuje ty nejlepší domácí i zahraniční soubory lidové hudby a tance, cykly adventních koncertů a stavění betlémů, ale i četné jednorázové odborné přednášky, besedy a prezentace.
Návštěvníkům je zde k dispozici i stylová kavárna s letní zahrádkou a volným přístupem na internet, muzejní obchod se suvenýry z oblasti lidové kultury, pro vážné zájemce o lidovou kulturu pak bohatě vybavená veřejná knihovna a studovna.
Génius loci Zahrady Kinských
Klasicistní Letohrádek Kinských, umístěný v půvabné lokalitě Zahrady Kinských na rozhraní Malé Strany a Smíchova, byl postaven v letech 1831 - 1836 jako letní sídlo šlechtické rodiny Kinských. Architektem Letohrádku byl vídeňský stavitel Heinrich Koch, který navrhl i základní dispozici celé zahrady včetně modelace terénu, vytvoření dvou rybníků s vodopádem a směřování její osy k hlavnímu sídlu Kinských, paláci na Staroměstském náměstí. Již více než sto let slouží Letohrádek Kinských domácí i zahraniční veřejnosti jako prostor, kde jsou prezentovány unikáty a poklady tradiční lidové kultury českých zemí. Od roku 1903 zde sídlilo Národopisné muzeum českoslovanské, které se v roce 1922 stalo součástí Národního muzea jako Etnografické oddělení jeho Historického muzea. Unikátní lidové stavby v okolí Letohrádku Kinských - dřevěný řeckokatolický kostelík sv. Michala ze 17. století z Medvedovců u Mukačeva, převezený péčí Národního muzea v roce 1929 z tehdejší Podkarpatské Rusi, roubená zvonička z Valašska a barokní boží muka z pražského Žižkova - pomáhají vytvářet genius loci Zahrady Kinských jako místa pro poznávání hodnot tradiční lidové kultury.
V letech 2001- 2005 prošel Letohrádek Kinských péčí Národního muzea a Ministerstva kultury ČR důkladnou rekonstrukcí, aby byl dne 28. září 2005, ve svátek českého zemského patrona sv. Václava, slavnostně otevřen jako Musaion - Národopisné muzeum Národního muzea.
Kontakt do Národního muzea:
Dr. Radka Schusterová
vedoucí odd. vnějších vztahů
Národní muzeum
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1
tel: + (420) 224 497 202
mob: + (420) 724 412 255
E-mail: radka_schusterova@nm.cz

Musaion - Národopisné muzeum Národního muzea je spravován Etnografickým oddělením, nejstarším domácím odborným národopisným pracovištěm, které je součástí Historického muzea (HM), jednoho z pěti sbírkotvorných odborů Národního muzea. Ve svých sbírkách uchovává přes 200 000 unikátních dokladů tradiční lidové kultury českých zemí a Evropy s důrazem na slovanské země. Základ sbírek byl vytvořen již v roce 1895 z bohatých sběrů slavné Národopisné výstavy českoslovanské, pořádané na pražském Výstavišti, kterou shlédly přes 2 miliony návštěvníků a která znamenala počátek domácího odborného zájmu o tradiční lidovou kulturu. Národopisné muzeum českoslovanské, pečující již přes sto let v pražském Letohrádku Kinských o odkaz této výstavy, se v roce 1922 stalo integrální součástí Národního muzea jako jeho Národopisné, nyní Etnografické oddělení. Unikátní předměty ze sbírek muzea jsou prezentovány ve stálé expozici tradiční lidové kultury v Musaionu - Letohrádku Kinských a pravidelných výstavách po celé České republice i v zahraničí, aktuálně v Poutním muzeu v bavorském městě Neukirchen beim Heiligen Blut v Německu.

Akce konané v rámci oslav pátého výročí otevření Musaionu
Výtvarná dílna - České lidové hračky
sobota 11. září 2010
10:00 - 18:00
Omalujte si a odneste si zdarma domů tradiční lidovou hračku z Vysočiny - dřevěnou panenku zhotovenou pod vedením Zdeňka Bukáčka, mistra lidové výroby a držitele titulu Nositel tradice lidových řemesel. Na akci, pořádané ve spolupráci s Městskou částí Praha 5, je vstup zdarma.
Valašský večer
sobota 11. září 2010
Pořad z pravidelného cyklu "Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska", představujícího jednotlivé národopisné oblasti České republiky. Vstupné v rámci běžného vstupu do muzea.
17:30 Lidová kultura Valašska - přednáška s videoprezentací
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
19:00 Cimbálová muzika Kašava
Vystoupení cimbálové muziky ze Zlína s ukázkami tanců.
21:00 Valašská zábava s cimbálovou muzikou
Možno si posedět, zatančit i zazpívat.
Den otevřených dveří v Musaionu
čtvrtek 16. září 2010, 10:00 - 18:00
Přijďte nahlédnout do zákulisí národopisného muzea a poznejte taje muzejní práce. Zúčastněte se komentované prohlídky, odborní pracovníci muzea zodpoví vaše dotazy a předvedou muzejní práci včetně restaurování, evidence a katalogizace unikátních předmětů. Dozvíte se více o připravované výstavě Nové pověsti české, která bude prezentovat dnešní lidovou kulturu, tedy dětské hry, nápisy na zdech, fámy a městské legendy, ale i třeba unikátní fenomén českého trampingu. Vstup na akci je zdarma.
Pohádková Kinského zahrada - Buchty a loutky dětem
sobota 18. září 11:00 - 18:00
Pohádky, divadelní představení, výtvarné a řemeslné dílny, hry, koncerty a bazar hraček v kouzelném prostředí Zahrady Kinských. Festival pořádaný ve spolupráci s divadlem Buchty a loutky. Vstup na akci je zdarma.
Slavnosti Rumunů v ČR
neděle 19. září 12:00 - 18:00
Vystoupení rumunského folklorního souboru "Spicul" z Aradu, výstava pravoslavných ikon od rumunských umělců působících v ČR, řemeslné dílny - výuka malování pravoslavných ikon a příprava rumunských svátečních pokrmů, zdarma ochutnávky rumunských pokrmů a nápojů. Akce je pořádána ve spolupráci se Sdružením Rumunů v České republice. Vstup na akci je zdarma.
Víkendové výtvarné dílny nejen pro děti
každou zářijovou sobotu a neděli od 13:00 do 18:00
Skládačky z papíru (origami), barvení a navlékání korálků a další výtvarné techniky pod vedením akademické malířky Olgy Bělohradské. Doprovodný program k aktuální výstavě Malujeme po síti: Z truhly našich prababiček, pořádaný ve spolupráci s Českým rozhlasem Internet. Vstupné v rámci běžného vstupu do muzea.
Kurz tradiční výroby sýra
sobota a neděle 18. a 19. září 2010, 10:00 - 17:00
Kurz z pravidelného celoročního cyklu výuky tradičních lidových řemesel. Výroba tvarohu, jogurtu, měkké sýry, polotvrdé sýry hnětené, voskování sýrů. Nutná předchozí objednávka (tel.: 257 325 766, e-mail: adam_votruba@nm.cz). Zpoplatněno: 2 dny 800 Kč.

PhDr. Petr Janeček
vedoucí
Etnografické oddělení
Historické muzeum
Národní muzeum
Kinského zahrada 97
150 00 Praha 5
tel.: 257 323 063
tel.: 731 018 329
e-mail: petr_janecek@nm.cz
www.nm.cz

DALŠÍ INFORMACE: Smíchov
Zveřejněno 09.09.2010 v 21:25 hodin
Copyright 1998-24 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule