Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Archeologická lokalita Staré Město Na Špitálkách [ Archeologická památka ]

Staré Město "Na Špitálkách"
Celostátní atraktivita

Popis:

Rekonstruovaný půdorys části velkomoravského kostela z padesátých let 9. století, kolem kterého byl odryt hřbitov s 56 kostrovými hroby s bohatou výbavou - např. jedinečným stříbrným terčíkem s reliéfem sokolníka, svědčící o sídelním dvorci moravského velmože.
Veřejnosti volně přístupné jsou archeologické lokality - Národní kulturní památky Staré Město - Špitálky s půdorysem velkomoravského kostela.

Lokalita:
Osada na Špitálkách

Datace lokality:
9. století

Další informace:
Vznikla srůstem několika samostatných sídlišť a pohřebišťv souvislé osídlení, které se rozkládá na jižní staroměstské ostrožně, obtékané na severní a východní straně potokem Salaškou. Vrcholovou kótu 196 m n.m. přetíná silnice, směrovaná východ - západ, která dělí ostrožnu na dvě části. Jižní část má místní název Špitálky. Na této ploše bylo prozkoumáno 74 sídlištních objektů v jižní části a 158 hrobů a půdorys kostela v části severovýchodní. Sídliště existovalo delší dobu, neboť hroby i sídlištní objekty se místy prolínají. I pohřební ritus dokazuje vývoj, neboť nejstarší hroby jsou žárové v popelnicích, pozdější v hlubokých hrobových jamách - kostrové, datované svou výbavou do období Velké Moravy. Vývojový proces je zakončen několika hroby mělce zahlouběnými s chudým inventářem z 10. století. Rovněž sídliště zaznamenává vývoj, který se sledoval na nalezeném materiálu ze zahlouvených jam, z nichž se dají zjistit obilní jámy, pozůstatky železářských a kovoliteckých pecí. Nejdůležitějším objektem je kostel, jehož jižní polovina se nezachovala. Je orientovaná, loď pravoúhlá. Na západní straně je předsíň - narthex. Apsida na východní straně je protáhlá . Narex je přistavěn v sedmdesátých letech 9. století. V narthexu a v nejbližším okolí bylo odkryto 56 hrobů. Kostel byl zničen počátkem 10. století.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.SlovackeMuzeum.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 02.01.2004 v 15:51 hodin
Copyright 1998-23 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule