Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Adoptuj Greenways [ Cyklotrasa ]

Program Adoptuj Greenway je výzvou pro organizace, firmy a jednotlivce k převzetí dobrovolné péče o konkrétní úsek Zelené stezky. Příspějte i vy k čistotě, bezpečnosti a celkové péči o stezku, staňte se ochráncem, partnerem nebo sponzorem své Greenway. Dejte o sobě vědět návštěvníkům stezky a přispějte k jejich pohodě.

Co znamená adoptovat Greenway

Znamená to uzavřít dohodu se správcem nebo vlastníkem Zelené stezky o spolupráci na zajištění péče o stezku v určitém, přesně vymezeném, úseku a převzetí dohodnutých závazků.

Kdo může adoptovat Greenway a co z toho má

Adoptovat Greenway může jakákoliv organizace, spolek nebo jednotlivec, který se tím zaváže věnovat svůj čas, materiální podporu nebo finance pro zajištění údržby nebo rozvoj stezky. Pomáhá tím zajistit především bezpečnost, čistotu a údržbu stezky. Základními formami pomocí může být např.:
 • Kontrola značení, hlášení vad, případně jeho údržba
 • Pravidelný jarní a podzimní úklid (začátek a konec sezóny)
 • Vysazování květin podél stezky, pletí a zalévání
 • Instalování krmítek pro ptáky, vývěsních desek pro informace o aktivitách na stezce (po odsouhlašení správcem stezky)
 • Menší krajinné úpravy podél stezky
 • Odstraňování grafitti apod.
Adoptující organizace a osoby jsou s jejich souhlasem zveřejněni na informačních panelech v terénu a na internetových stránkách stezky. Toto zveřejnění může mít formu firemní reklamy nebo propagace konkrétní organizace. Adopcí Greenway pomůžete zkrášlovat okolí stezek v obcích i krajině a svým příkladem vést lidi k dobrovolné péči o životní prostředí.

Formy adopce Greenway

Každý může adoptovat svůj úsek Greenway podle svých možností. Dohody o adopci se uzavírají s organizací odpovědnou za celou stezku a přesně vymezí závazky a způsob spolupráce obou stran. Základní formy adopce Greenway jsou:

Ochránce Greenways - vhodné pro individuální osoby, sportovní kluby, školy, mládežnické oddíly apod. Ochránce se zavazuje k pravidelné kontrole svěřeného úseku, sledování kvality značení, poškození povrchu stezek a k iniciativě při jejich odstraňování. Zjištěné závady a návrhy postupují manažerovi stezky, který zajistí jejich odstranění.

Partner Greenways - vhodné pro organizace, firmy i jednotlivce, kteří mohou zajistit technické a materiální prostředky k údržbě a zlepšování stavu daného úseku stezky. Znamená to poskytnutí potřebné techniky, nářadí, pracovních sil a materiálu. Partner tím zajišťuje veškerou péči o svoji Greenway. Hodnota poskytnutých služeb a materiálu je darem a může být odečtena ze základu daně dárce.

Sponzor Greenways - vhodné pro firmy a instituce, schopné finančně přispívat k zajišťování údržby, rozvoji a propagaci určitého úseku Greenway. Sponzor poskytuje pravidelně, jednou ročně finanční prostředky na účet organizace zajišťující rozvoj celé stezky. Použití těchto prostředků je průkazně doloženo dárci, který je jako dar může odečíst ze základu své daně.

Jak se ucházet o adopci Greenway?

Bydlíte blízko Zelené stezky nebo máte svůj oblíbený a často navštěvovaný úsek některé z Greenways? Chcete pomoci s udržováním dobrého stavu této části Greenway nebo máte nápady na její zlepšení?

Vyhledejte na těchto internetových stránkách organizaci odpovědnou za celou stezku, nebo se obraťte na manažery programu Greenways v brněnské a pražské kanceláři Nadace Partnerství. Oba způsoby Vás přivedou k manažerovi příslušné Greenway, který Vám nabídne schůzku a uzavření dohody o spolupráci.

Které úseky Greeway už byly adoptovány?

Program Adoptujte Greenways je v České republice v začátcích. Za většinu úseků Zelených stezek/Greenways zatím odpovídají obce, případně spolky obcí příslušné podle katastru. V mnoha případech si však obce tuto povinnost neplní. Částečnou odpovědnost (pouze za stav značek) nese Klub českých turistů.

Za dobré příklady lze označit Sdružení Cyklistické stezky Brno-Vídeň. Členské obce tohoto sdružení každoročně investují do údržby a zlepšení infrastruktury stezky, zlepšování informačních systémů a podporu turistiky v širokém koridoru podél stezky.

Jednání o skutečné adopci Greenways probíhá v oblasti Znojemské vinařské stezky s Cykloklubem Kučera. Cyklistický klub by měl převzít roli organizace odpovědné za rozvoj stezky, tj. především zajistit pokrytí tras Greenways v délce 220 km funkcí Ochránců.

Jak jinak pomáhat Zeleným stezkám Greenways?

Jezdíte rádi po Zelených stezkách? Rádi byste pomohli, ale nemáte možnost adoptovat svoji Greenway? Tady je pár dalších návrhů:
 • znáte někoho, kdo může adoptovat Greenway? Poraďte mu co může udělat pro stezku
 • měli jste na Greenways krásný zážitek? Napište nám, napište do novin, oslovte své poslance se žádostí, aby podpořili více projektů Greenways ve Vašem okolí a v České republice vůbec
 • máte hezké fotografie nebo video záznamy z Greenways? Pošlete nám je, použijeme je k propagaci
 • pozvěte na stezku Vaše známé a přátele. Pošlete nám jakýkoliv nápad na zlepšení Zelené stezky
 • podělte se se svými zkušenostmi a názory prostřednictvím našeho diskusního fóra
Chcete se poradit?

Chcete vědět kudy vede nejbližší Zelená stezka Greenway?

Zajímáte se o zkušenosti s Adopcí Greenways u nás i v zahraničí?

Nevíte, kdo je zodpovědnou organizací za celou stezku?

Chcete přímý kontakt na manažera stezky?

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://kmw.greenways.info

Typ záznamu: Cyklotrasa
AKTUALIZACE: Petr Vlk org. 2, 02.02.2004 v 12:51 hodin
Copyright 1998-24 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule