Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Odbor kultury a školství [ Odbor města nebo obce ]

vedoucí odboru: Mgr. Miroslava Halámková
telefon: 553 756 735
fax: 553 625 028
e-mail: miroslava.halamkova@opava-city.cz

ODDĚLENÍ KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, RÓMSKÝ PORADCE
vedoucí: Mgr. Petr Rotrekl
telefon: 553 756 723
fax: 553 625 028
e-mail: petr.rotrekl@opava-city.cz

Kultura
*Zajišťuje organizaci významných kulturních akcí pořádaných Magistrátem města Opavy: festivaly Bezručova Opava a Další břehy, Mezinárodní soutěž mladých varhaníků, Evropský svátek hudby, Dny Opavy v Ratiboři a Dny Ratiboře v Opavě - kulturní část, abonentní koncerty vážné hudby (7 koncertů komorního cyklu a 5 koncertů varhanního cyklu).
*Pořádá také řadu dalších jednotlivých kulturních akcí: divadla,
filmové projekce, koncerty vážné i populární hudby, výstavy, happeningy,
které během roku doplňují chybějící umělecké žánry v nabídce místní kultury.
*Zabezpečuje metodickou poradnu a informační bázi v oblasti kultury a umění.
*Spolupracuje s kulturními institucemi města, školami i jednotlivci
při přípravě kulturních akcí a propagaci opavské kultury.
*Zpracovává agendu grantů na kulturní činnost, kontroluje využití grantů,
průběh akcí a celkové dodržování podmínek pro získání grantu.
*Pracuje na budování pozitivní image města Opavy, jako kulturní metropole Slezska (spolupráce s médii - tisk, rozhlas, televize), infocentry, cestovními kancelářemi.
*Spolupracuje se zahraničními kolegy na přípravě mezinárodních projektů v oblasti umění (Ratiboř, Liptovský Mikuláš, Preveza, kulturní zastoupení států Evropské unie).

Sportovní činnost
*spolupracuje se sportovními organizacemi města
*připravuje sportovní grantový systém, přijímá žádosti a zpracovává je
*organizuje sportovní akce (turnaje, Opavské vánočky, Vyhlášení osobností v oblasti sportu, apod)
*připravuje materiály pro RMO a ZMO
*spolupracuje na pořádání sportovních akcí s ostatními sportovními subjekty
*vypracovává plán dovybavení a údržby sportovišť, které jsou ve správě OšaK

Činnost romského poradce
*příslušníkům romských komunit přenáší rozhodnutí státní správy a samosprávy a vysvětluje jim je
*spolupracuje s místními organizacemi a institucemi, na vyžádání se pak ujímá role koordinátora mezi romskou komunitou a těmito orgány či institucemi
*spolupracuje s komisí zřízenou při MPSV v Praze, zabývající se problematikou
*nezaměstnanosti se zřetelem na romskou komunitu
*vykonává poradenskou činnost v oblasti získávání finančních prostředků od státu a nadací
*udržuje kontakty s nevládními organizacemi, jejichž činnost se dotýká zájmů a citů romských komunit
*vede společný dialog s představiteli města a organizacemi při řešení problémů

Péče a ochrana kulturních památek
*Péče a ochrana státu o kulturní památky a výkon státní památkové péče je stanoven zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen památkový zákon) a vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon.

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

vedoucí: Mgr. Ludmila Ehrenbergerová
telefon: 553 756 731
fax: 553 625 028
e-mail: ludmila.ehrenbergerova@opava-city.cz


*zpracovává a předkládá KÚ návrhy rozpisu rozpočtu, rozbory hospodaření,
podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu, data z dokumentace škol, podklady pro sumarizaci účetních výkazů pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení v obvodu působnosti obce s rozšířenou působností
§ 4 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
v platném znění

*zajišťuje výkon samosprávy ve školství v rozsahu § 14 zák. č. 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

KONTAKTNÍ ADRESA:

Horní Náměstí 69
746 01 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 756 111
(+420) 553 624 092

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 14.10.2003 v 11:23 hodin
Copyright 1998-22 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule