Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Městská památková rezervace Litoměřice [ Městská památková rezervace ]

id č:1978704 rok:1979 Obsah:22260/78
Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 22.260/78-VI/1 ze dne 27.10.1978 o prohlášení historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci.
Litoměřice jsou jedním z nejstarších a nejvýznamnějších měst v Čechách, ležící v úrodné krajině při řekách Labe a Ohře. Již v 11. století zde byla založena Přemyslovci kapitula s románskou bazilikou, přeměněná v baroku na biskupskou rezidenci s chrámem sv. Štěpána. Na náměstí se setkáme s řadou vynikajících ukázek především renesančního stavitelství (radnice, muzeum, dům U černého orla, dům Kalich). Na barokní tváři města se nejvíce podíleli stavitelé otec a syn Broggiové. V současnosti jsou Litoměřice proslulé především tradičními zemědělskými výstavami Zahrada Čech.


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ
24340 / 4-4356 S Sokolov Loket Loket čp.38 měšťanský dům T. G. Masaryka 24 Č
46806 / 5-1750 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kostel sv. Jakuba, dominikánský Velká dominikánská Č
35625 / 5-1754 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kostel sv. Štěpána nám. Dómské Č
24614 / 5-1753 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kostel sv. Václava nám. Václavské Č
15350 / 5-1830 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kostel sv. Vojtěcha Č
21077 / 5-1748 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kostel Všech svatých Dlouhá Č
36979 / 5-1755 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kaple sv. Jana Křtitele Na Dubíně Č
14608 / 5-5317 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město hřbitov rybářský, z toho jen: portál Č
46475 / 5-4742 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město městské opevnění Č
17158 / 5-4743 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město městské opevnění Dómského pahorku Č
47146 / 5-1834 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha P. Marie Pekařská Č
44018 / 5-5313 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha sv. Františka Xaverského - podstavec Jezuitská čp. 237 Č
19876 / 5-5314 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha sv. Jana Nepomuckého Michalská, při čp. 259 Č
44021 / 5-5326 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha sv. Jana Nepomuckého Jezuitské schody Č
25078 / 5-5312 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha sv. Vavřince Mírové nám., při čp. 167 Č
17364 / 5-5316 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha sv. Vojtěcha nám. Vojtěšské Č
38326 / 5-1831 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město architektonizované sochař. dílo - Morový sloup nám. Mírové Č
33052 / 5-5315 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město socha Karla Hynka Máchy Máchovy schody Č
23907 / 5-1832 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město kašna nám. Č
32845 / 5-1721 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.1 kolej jezuitská Jezuitská 20 Č
29695 / 5-1756 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.3 divadlo Máchovy schody Č
16269 / 5-1722 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.4 měšťanský dům Jezuitská 12 Č
22799 / 5-1757 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.5 měšťanský dům Jezuitská 10 Č
46842 / 5-1723 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.6 měšťanský dům Jezuitská 8 Č
25431 / 5-1758 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.7 měšťanský dům Jezuitská 6 Č
32545 / 5-1759 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.8 měšťanský dům Jezuitská 4 Č
27612 / 5-1760 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.9 měšťanský dům U zlaté hvězdy nám. Mírové 1 Č
20743 / 5-1762 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.11 měšťanský dům U bílého koně nám. Mírové 3 Č
14327 / 5-1724 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.12 měšťanský dům U černého orla nám. Mírové 4 Č
39208 / 5-1725 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.15 měšťanský dům Pod kalichem nám. Mírové 7 Č
21088 / 5-1726 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.16 měšťanský dům U severní hvězdy nám. Mírové 8 Č
21659 / 5-1761 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.17 měšťanský dům nám. Mírové 9 Č
41117 / 5-5303 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.18 měšťanský dům nám. Mírové 10 Č
29694 / 5-1727 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.19 měšťanský dům U anděla nám. Mírové 11 Č
25960 / 5-1728 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.20 měšťanský dům nám. Mírové Č
29570 / 5-1729 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.21 měšťanský dům nám. Mírové Č
16902 / 5-1763 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.22 měšťanský dům nám. Mírové 14 Č
25089 / 5-1730 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.24 měšťanský dům nám. Mírové Č
29275 / 5-1731 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.25 měšťanský dům nám. Mírové Č
25319 / 5-1764 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.26 měšťanský dům Michalská 1 Č
36155 / 5-1765 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.27 měšťanský dům Michalská 3 Č
19002 / 5-1732 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.29 měšťanský dům Michalská Č
15857 / 5-5310 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.30 měšťanský dům Michalská 9 Č
31703 / 5-1733 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.36 měšťanský dům Michalská Č
44017 / 5-5305 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.38 jiná obytná stavba Michalská 6 Č
22709 / 5-5304 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.39 měšťanský dům Michalská 4 Č
37955 / 5-1734 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.41 měšťanský dům nám. Mírové Č
23361 / 5-1735 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.42 měšťanský dům U pěti pannen nám. Mírové 20 Č
36595 / 5-1745 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.48 klášter dominikánský Krajská Č
12609 / P Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.56 měšťanský dům, z toho jen: socha sv. Jiří ve výklenku domu Lidická 9 Č
22500 / 5-5306 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.57 měšťanský dům Lidická 11 Č
30365 / 5-5307 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.58 měšťanský dům Lidická 13 Č
45025 / 5-1818 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.83 měšťanský dům Novobranská Č
21805 / 5-1817 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.85 měšťanský dům Novobranská Č
34472 / 5-1815 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.89 měšťanský dům Klášterní 3 Č
47076 / 5-1802 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.92 klášter dominikánský Klášterní, Velká dominikánská Č
36326 / 5-1807 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.100 měšťanský dům Velká dominikánská Č
14425 / 5-1808 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.102 měšťanský dům Velká dominikánská Č
22190 / 5-1809 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.103 radnice Velká dominikánská Č
36149 / 5-1805 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.120 měšťanský dům Velká dominikánská Č
30706 / 5-1800 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.131 měšťanský dům Velká dominikánská Č
40515 / 5-1799 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.132 měšťanský dům Velká dominikánská Č
44734 / 5-5308 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.141 měšťanský dům 5. května Č
44735 / 5-1819 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.147 měšťanský dům 5. května Č
45048 / 5-1766 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.148 měšťanský dům nám. Mírové Č
39661 / 5-1823 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.150 měšťanský dům Jarošova Č
47243 / 5-1736 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.152 měšťanský dům nám. Mírové Č
32823 / 5-1767 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.155 měšťanský dům nám. Mírové Č
26117 / 5-1768 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.157 měšťanský dům nám. Mírové Č
35913 / 5-1769 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.158 měšťanský dům nám. Mírové Č
31968 / 5-1770 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.160 měšťanský dům nám. Mírové Č
15150 / 5-1771 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.162 měšťanský dům Velká dominikánská Č
27299 / 5-1772 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.164 měšťanský dům Velká dominikánská Č
14581 / 5-1773 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.165 měšťanský dům Velká dominikánská Č
29571 / 5-1774 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.168 měšťanský dům nám. Mírové Č
28848 / 5-1737 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.171 radnice nám. Mírové Č
32846 / 5-1775 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.172 měšťanský dům Dlouhá Č
21712 / 5-1776 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.175 měšťanský dům Dlouhá Č
19788 / 5-1747 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.177 měšťanský dům Máchova Č
29868 / 5-1778 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.178 měšťanský dům U černého medvěda Dlouhá 15 Č
27122 / 5-1779 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.179 měšťanský dům Dlouhá Č
21638 / 5-1780 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.180 měšťanský dům Dlouhá Č
30321 / 5-1739 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.182 měšťanský dům Dlouhá 23 Č
31878 / 5-1781 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.187 měšťanský dům Dlouhá Č
24022 / 5-4745 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.192 měšťanský dům Dlouhá 43 Č
22052 / 5-1740 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.193 měšťanský dům Dlouhá 45 Č
46943 / 5-1783 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.195 měšťanský dům Dlouhá Č
18541 / 5-1784 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.201 měšťanský dům nám. Kapucínské Č
21295 / 5-1742 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.202 měšťanský dům Dlouhá Č
46989 / 5-4746 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.203 měšťanský dům Dlouhá Č
23966 / 5-1743 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.204 měšťanský dům Dlouhá 22 Č
19267 / 5-1798 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.206 klášter kapucínský Č
47004 / 5-1785 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.209 měšťanský dům Dlouhá Č
37813 / 5-1786 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.210 měšťanský dům Dlouhá Č
35425 / 5-5311 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.222 měšťanský dům Dlouhá 4 Č
46507 / 5-1788 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.223 měšťanský dům Dlouhá Č
35133 / 5-1789 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.225 měšťanský dům Mostecká Č
43773 / 5-1829 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.227 měšťanský dům Rybářská Č
30498 / 5-1791 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.232 měšťanský dům Mostecká Č
30892 / 5-1793 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.235 měšťanský dům Jezuitská Č
32452 / 5-1794 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.236 měšťanský dům Jezuitská Č
45537 / 5-1738 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.237 měšťanský dům Jezuitská Č
19348 / 5-1795 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.249 měšťanský dům Stará Mostecká Č
17445 / 5-1796 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.250 měšťanský dům Stará Mostecká Č
37230 / 5-1797 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.253 měšťanský dům - bývalý kostel sv. Vavřince Vavřinecká Č
43772 / 5-1820 S Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město čp.258 měšťanský dům Lidická Č
41208 / 5-1751 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.1 biskupství nám. Dómské Č
25182 / 5-1826 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.2 měšťanský dům nám. Dómské Č
20223 / 5-5318 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.3 měšťanský dům nám. Dómské Č
31026 / 5-5319 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.4 hotel Valtinov nám. Dómské Č
33881 / 5-5320 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.5 měšťanský dům nám. Dómské Č
26766 / 5-5321 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.6 měšťanský dům nám. Dómské Č
46407 / 5-5322 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.7 měšťanský dům nám. Dómské Č
16290 / 5-5323 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.8 měšťanský dům nám. Dómské Č
28725 / 5-1752 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.9 seminář nám. Domské Č
20907 / 5-5324 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.10 proboštství nám. Dómské Č
19451 / 5-1827 S Litoměřice Litoměřice Předměstí čp.12 měšťanský dům nám. Dómské Č
47090 / 5-1822 S Litoměřice Litoměřice Za nemocnicí čp.1 měšťanský dům Jarošova Č
14180 / 5-1824 S Litoměřice Litoměřice Za nemocnicí čp.9 měšťanský dům Jarošova Č
14183 / 5-1746 S Litoměřice Litoměřice Za nemocnicí čp.256 hrad Na valech Č

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.republic.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 26.04.2005 v 09:42 hodin
Copyright 1998-24 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule