Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
 

Zřícenina hradu Skalný

Zřícenina hradu Skalný
Lokalita byla objevena teprve nedávno a dosud nejsou uspokojivě vyřešeny všechny otázky. Situována je na vrchu stejného jména v pásmu Hostýnských vrchů nad obcí Rusavou. Se svou nadmořsku výškou 709 m patří k nejvýše položeným hradům na Moravě.

Dominantním prvkem lokality je výrazný pískovcový suk, na němž byly objeveny stopy po dřevěné, patrně věžovité stavbě. Vlastní plocha opevněného sídla má kolem 35 m délky a 15m šířky a delší osou je orientována přibližně ve směru severozápad - jihovýchod. Na jihovýchodním okraji vystupuje další výrazný skalnatý útvar (obě skaliska slouží jako známé cvičné horolezecké terény). Lokalita byla původně obehnána jednoduchým valem, před nímž byl ještě navíc vyhlouben příkop. Zláště zřetelné jsou pozůstatky příkopu a valu u severizápadní strany, kde výška valu dosahuje dodnes kolem půldruhého metru výše i hloubky.

Žádné jiné stopy po stavební činnosti zde nejsou patrné. Zjišťovací sondáží byla získána kolekce archeologických nálezů, které umožňují datovat existenci opevněného sídla na Skalném do druhé poloviny 14. století a přesahem do průběhu první poloviny15. století. Vzhledem k tomu, že se o hradě Skalném nezmiňuje žádný údaj v písemných pramenech, zůstává jeho vznik a existence v těchto místech do jisté míry záhadou. Není však vyloučeno, že jeho vznik může souviset s aktivitou Kunštátů v této oblasti v druhé polovině 14. století, v době, kdy měli problémy se stavbou nedalekého hradu Obřany. Lokalita na Skalném tak rozmnožuje řadu tzv. skalních hradů na východní Moravě a patří mezi nejzajímavější objekty svého druhu v tomto regionu.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rusava.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 145, 04.08.2003 v 10:56 hodin
Fulltext
Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule