Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

ŠUSTALA Ignác [ Osobnost ]

(* 1822 v Kopřivnici, + 1891 ve Vídni)

Ignác Šustala, zakladatel továrny na kočáry se narodil 7. prosince 1822 na dědičném fojtství v Kopřivnici. Už jako malý chlapec projevoval nemalý zájem o kočáry a bryčky. Proto roku 1836 nastupuje do učení k mistru Janu Kudlíkovi v Koloredově u Místku, kde se vyučil sedlářskému, kolářskému a lakýrnickému řemeslu. Jako tovaryš začíná na Hukvaldech u sedlářského mistra Josefa Svitáka. Později jeho kroky vedou do Holešova. Roku 1843 odchází "na zkušenou" do Vídně, kde pracuje a obohacuje své znalosti u c. k. dodavatele kočárů Filipa Kollera.

Do rodné Kopřivnice se Ignác vrací roku 1850, aby si splnil svůj sen osamostatnit se a vybudovat vlastní dílnu. Svou první lehkou bryčku postavil se dvěma pomocníky v dílně na fojtství, kterou mu přidělil bratr Jan, kopřivnický fojt. Dílna brzy nestačí a po domluvě s podnikavým Josefem Raškou zřizuje větší dílnu na jeho zemanském dvoře. Roku 1852 Ignác Šustala začíná s výstavbou vlastní továrny a o 6 let později již vzniká samostatná firma Schustala & Company. Šustalovi záleželo na tom, aby jeho vozy byly nejen konstrukčně dobré, ale také líbivé. Díky jeho starostlivosti a píli se vozy proslavily široko daleko a poptávka po nich jen stoupala. Následovala mnohá ocenění a zlaté medaile a brzy bylo založeno množství filiálek po celé střední Evropě. Vlivem napojení Kopřivnice na železniční dráhu začíná roku 1882 Ignác Šustala vyrábět také železniční vagóny. Zlomový okamžik nastává roku 1878, kdy umírá Šustalův společník Adolf Raška. Na jeho místo nastupují jeho dva synové Adolf a Jan. Jana však ve společnosti roku 1886 vystřídal bratr Josef. Poslední ze zakladatelových synů, Ignác, se stal společníkem až po smrti svého otce.

Šustala byl člověk cílevědomý a pracovitý, přísný k sobě i ostatním. Nikdy sám nezapomínal, že také on byl kdysi dělníkem. Proto mu i soukromý život a spokojenost jeho zaměstnanců nebyly lhostejné.

Rozsáhlá investiční výstavba v osmdesátých letech donutila Ignáce přistoupit na nabídku reprezentanta vídeňského bankovního kapitálu Davida von Gutmanna přeměnit svůj podnik na akciovou společnost. Konce tohoto jednání o vytvoření této společnosti se však již nedožil. Ignác Šustala, člověk, který položil základy dnešnímu podniku Tatra, umírá ve Vídni 29. ledna 1891. Pochován byl ve své rodné Kopřivnici v rodinné hrobce nedaleko od své první dílny.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.koprivnice.cz

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Petra Kantorová (MIC Kopřivnice) org. 56, 20.02.2008 v 10:19 hodin
Copyright 1998-23 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule