Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
  Království perníku

Historie obce Jablůnka

Název obce je pravděpodobně odvozen od slova jabloň, označoval místo s výskytem jabloní. Název obce je ve starších pramenech uváděn takto: Yablunka (1505), ves Jablunka (1535), po jablunecký stav (1613), Jablenkow, Jablonka (1670), Jablunka (1718, 1751), Jablunka, Gablunka (1846), Jablunka (1872), Jablůnka (1924).
Jabloň se objevuje na obecní pečeti z roku 1749 i na obecním znaku.

Nejstarším písemným dokladem o Jablůnce zůstává smlouva o prodeji vsetínského panství uzavřená roku 1503, která byla roku 1505 zapsána do zemských desek. Bude-li to rok 2003 anebo 2005, kdy bude Jablůnka vzpomínat 500. výročí svého trvání, závisí jen na jejích obyvatelích.

Do širšího povědomí vstoupila Jablůnka roku 1642. V době protihabsburských valašských povstání došlo v Jablůnce k přepadení císařského plukovníka Jana z Winze, prchajícího před blížícím se švédským vojskem. Poddaní z Jablůnky a okolních vsí se zmocnili jeho pohádkového bohatství, které nashromáždil při válečných taženích. Z uloupeného majetku se mu podařilo získat zpět jen nepatrnou část.

Obyvatelé Jablůnky byli původně zemědělci, kteří se živili především orbou a chovem hovězího dobytka.

JZD bylo v obci založeno r. 1950, r. 1962 se sloučilo s JZD Pržno, r. 1973 došlo ke sloučení JZD Jablůnka-Pržno, JZD Kateřinice a JZD Ratiboř v nový celek - JZD "Mír” se sídlem v Ratiboři, které se po r. 1990 transformovalo v družstvo vlastníků. Farma v Jablůnce je využívána k zemědělské činnosti.

Od roku 1885 je v obci železniční stanice, jejíž existence příznivě ovlivnila vývoj průmyslu. Od roku 1869 je v obci poštovní úřad a od roku 1850 také samostatná škola. Slouží pro ni budova postavená roku 1954, později modernizovaná. Kostel českobratrské církve evangelické, který byl postaven roku 1877, byl důkladně přestavěn po požáru roku 1903.

Tragicky se do dějin obce zapsal ničivý požár v noci na 26. března 1903, kterému padlo za oběť 57 většinou dřevěných domů a kostel. Čas od času obec ohrožuje rozvodněná Bečva, ale také jinak nevelké potůčky stékající od hřebene Dušná.

V l. 1849 - 1855 a 1868 - 1909 byla obec součástí okresního hejtmanství ve Valašském Meziříčí, v l. 1855 - 1968 náležela k obvodu tzv. smíšeného okresního úřadu Vsetín a od r. 1909 k politickému okresu Vsetín. R. 1985 bylo k Jablůnce připojeno Pržno, které se r. 1990 znovu osamostatnilo.

Předpokladem k rozvoji obce v období industriální společnosti byla její poloha. Spád, který tu dosahuje řeka Bečva umožnil využití vodní energie nejen pro pohon mlýna a pily. Od roku 1819 sloužila k provozu papírny a k pohonu dvou vodních pil. Později byla na vodním náhonu postavena brusírna skla světoznámé sklářské firmy S. Reich a spol. Brusírna, která zušlechťovala sklo z Reichových sklářských hutí ve Vsetíně a v Novém Hrozenkově, byla v provozu do roku 1948. V první polovině dvacátého století byla v Jablůnce výrobna skleněných vánočních ozdob, továrna na nábytek, parní pila, dílna na výrobu porcelánu, dílna na výrobu knoflíků a po řadu let loupárna vrbového proutí pro nábytkové továrny firmy Thonet, jež bylo dále zpracováváno. Pro obživu obyvatel obce se stával stále více důležitější průmysl. Roku 1926 zahájila provoz pyrotechnická továrna ing. J. Velinského. Po znárodnění byla továrna po několik desetiletí součástí Zbrojovky Vsetín. Její výrobní náplň tvořila hlavně mazací technika a výroba komponentů pro textilní stroje. Po roce 1992 byla v továrně obnovena výroba zábavné pyrotechniky. R. 1978 Moravské naftové doly otevřely na okraji obce průzkumný vrt, který v září 1982 dosáhl hloubky 6506 m.

Stále živou tradici má Jablůnka ve zpracování papíru. V letech 1818 - 1872 zde byla v provozu papírna, která vyráběla hlazenou lepenku pro soukeníky. Zřídila ji papírnická rodina Hofmanů. Z ní pocházel i akademický malíř Karel Hofman (1906 - 1998), uznávaný významný představitel výtvarného umění. V Jablůnce byl provoz výrobního družstva Irisa, který vyráběl kartonáž a později lisované hračky z plastů. Kartonáž měla v Jablůnce i přidružená výroba JZD Ratiboř. Kartonáž se vyrábí v Jablůnce také dnes, ale na místě papírny stojí známý hostinec Na Papírni.

V Jablůnce vznikly postupně tyto spolky: Vodní družstvo pro Jablůnku a Pržno (zal. 1880), Hospodářský vzdělávací spolek Přemysl (zal. 1890) a Sbor dobrovolných hasičů (zal. 1896). Dále zde působil Rolnický úvěrní a záloženský spolek pro Jablůnku a okolí, Zemědělské a konsumní družstvo pro okres vsetínský, filiálka Všeobecného potravního spolku Úspora na Vsetíně, později převzata družstvem Budoucnost, Dělnická tělocvičná jednota, rybářské družstvo, včelařský spolek, pobočka Červeného kříže a Místní odbor Národní jednoty pro východní Moravu. R. 1918 byla založena Tělocvičná jednota Sokol a r. 1919 Dělnická tělocvičná jednota.

Elektrifikace obce s výjimkou odlehlých samot byla provedena r. 1929.

V obecní pečeti z r. 1748 je jabloňový strom s jablky.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://jablunka.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 08:30 hodin
Fulltext
Copyright 1998-2021 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule