Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Občanské sdružení VITA [ Sdružení nebo spolek ]

Vita je nezisková organizace, založená v roce 1991 podle zákona č. 83/1991 Sb. O sdružování občanů.
Vita působí v oblasti zvyšování ekologického vědomí veřejnosti ve smyslu trvale udržitelného rozvoje a v oblasti rozvíjení demokratických principů společnosti.
Vita - poslání a cíle

S vědomím vlastní odpovědnosti i s vědomím vlivu činnosti lidí na okolní svět a rovnováhu v něm, s vůlí podílet se na ochraně přírodního prostředí a přispívat k rozvoji demokratických principů ve společnosti probouzíme u dětí i dospělých odpovědnost za své chování vůči svému životu i životu budoucích generací.
Poskytujeme lidem inspiraci a podporu; umožňujeme jim být aktivní a účastnit se veřejného života.
Usilujeme o to, aby bylo lidské konání odpovědně porovnáváno s jeho konečným dopadem na přírodní rovnováhu a směřováno k zajištění dlouhodobého vývoje života v jeho rozmanitosti a provázanosti.
Poslání naplňujeme - zaměstnanci, dobrovolníci i příznivci Vity - prostřednictvím ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání, aktivitami ekologické poradny a realizacemi komunitních projektů.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Občanské sdružení VITA
Gen. Janouška 4
702 20 Ostrava
Česko (CZ)
tel: (+420) 596 611 158
(+420) 596 616 155

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vitaova.cz

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 17.09.2002 v 10:28 hodin
Copyright 1998-21 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule