Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
 

Budova bývalého bratrského sboru čp. 80

Budova bývalého bratrského sboru čp. 80
Budova bývalého bratrského sboru čp. 80
Národní kulturní památka
Název: budova bývalého bratrského sboru čp. 80
Identifikátor: 8-1556/1
Obec: Fulnek
Ulice: Sborová č. 80/11
Statut památky: NKP


Bratrský sbor ve Fulneku vznikl v roce 1484, sborová modlitebna byla vybudována zřejmě záhy poté. Při modlitebně byla svobodná bratrská škola, zahrada, která nejspíše sloužila zároveň jako hřbitov a obydlí správce, které patrně stálo na místě dnešního Knurrova domu.

Dnešní podoba modlitebny je výsledkem mnoha stavebních úprav. Východní část budovy s presbyteriem a obvodové zdivo západní části je zřejmě nejstarší, v literatuře je kladeno na konec 15. století, architektonické prvky však odpovídají spíše renesanci. Původní modlitebna měla podobu orientovaného jednolodního kostela s protáhlým polygonálním presbyteriem. V letech 1618 - 1621 byl správcem sboru J. A. Komenský. V roce 1621 sbor zanikl. Brzy poté kapucín P. Bonaventura, který řídil první rekatolizační misii ve Fulneku, vysvětil modlitebnu na katolický kostel sv. Václava, název se však neujal, naposledy se uvádí v roce 1629. V druhé polovině 17. století kostel zanikl a budova sloužila jako sýpka a dokonce panská jízdárna. V roce 1691 ji koupil Eliáš Knurr, fulnecký měšťan, a v závěti z roku 1699 ustanovil, že bude upravena jako špitál pro šest chudých starců. Presbyterium a část lodi byla oddělena příčkou a byla zde zřízena kaple sv. Wilgefortis (sv. Starosty) vysvěcená roku 1706. Zbytek lodi byl rozdělen trámovým stropem na dvě podlaží a byly zde vybudovány pokoje pro špitálníky. Budova sloužila svému novému účelu ještě během 19. století, později objekt chátral.

V 50. letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce, poté zde byl zřízen Památník J. A. Komenského s parčíkem a pomníkem. Areál byl v roce 1962 vyhlášen národní kulturní památkou.
Budova bývalého bratrského sboru čp. 80
Budova bývalého bratrského sboru čp. 80

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Fulnek.cz

Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 25.03.2004 v 09:58 hodin
Fulltext
Copyright 1998-2019 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule