Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
 

Zámek Žerotínů

V budově zámku nyní sídlí Kulturní zařízení a díky vysokému množství významných akcí je centrem kulturního dění ve městě. Koncem 90-tých let minulého století prošel zámek rozsáhlou rekonstrukcí. Zrenovované prostory nabízejí divadelní sál pro cca 300 lidí, v přízemí je umístěna kavárna s letní terasou, v kamenném sklepení se nachází M-klub, ve kterém se konají koncertní i divadelní představení.

Nejrozsáhlejší stavbou svého druhu v širokém okolí je zámek Žerotínů, dnes trojkřídlová barokní stavba s arkádovým dvorem v podobě, kterou získala při přestavbě v 1. polovině 18. století. Původní zámek byl postaven r. 1538 Janem z Pernštejna. Původní zámek byl jednopatrový a zaujímal prostor severního křídla dnešního zámku. Za Františka Ludvíka z Žerotína byla r. 1726 zahájena rozsáhlá přestavba zámku, kterou dokončil jeho syn Michal. Bylo postaveno západní a jižní křídlo a celý dosavadní zámek byl zvýšen o jedno poschodí. Michal z Žerotína vybudoval v jižním křídle kapli sv. Michala, vyzdobenou freskami vynikajícího malíře Josefa Sadlera. Na počátku 19. století zámek chátral. R. 1854 jej hrabě Eugen Kinský prodal státu na zřízení ženské trestnice. K tomu účelu byla budova přestavěna. Po zrušení trestnice r. 1909 sloužil zámek k různým účelům. Od r. 1996 prochází zámek generální opravou, jež je provázena dalšími ne vždy citlivými zásahy. K zámku přiléhá kamenný portál se znakem Žerotínů z poloviny 18. století, který původně zdobil vstup do areálu vrchnostenského dvora v Krásně.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Zámek Žerotínů
Komenského 1
757 01 Valašské Meziříčí
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 684 558
(+420) 605 733 274

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 28.08.2013 v 10:12 hodin
Fulltext
Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule