Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Kostel Narození P. Marie [ Kostel nebo katedrála ]

Dílo stavitele Leopolda Niedereckra, přestěhovaného do Trutnova z Vídně, je z roku 1782.
Původní kostel se připomíná už v roce 1260 listinou pražského biskupa Jana z Dražic.
Pozdně barokní stavba kostela s klasicistními a rokokovými prvky o půdorysu 39x25 m s klenbou ve výši 25 m je charakteristická 64 m vysokou věží s cibulovitým zakončením.
U paty věže se nachází vstup do kostela.

Hlavní oltář chrámu je z roku 1784. Obraz Narození Panny Marie vytvořil pražský malíř J. Q. Jahn. Sochy sv. Petra a Pavla, čtyř církevních otců sv. Řehoře, sv. Ambrože, sv. Augustina a sv. Jeronýma jsou dílem trutnovských sochařů A. Raucha a A. Knitschela.
Nad svatostánkem je socha P. Marie.Po obvodu klasicistní chrámové haly je umístěno devět postranních oltářů. Čtyři na straně vchodu: oltář zasvěcený Srdci Ježíšovu s obrazem P. Marie Škapulířové na hoře Karmel, oltář sv. Jana Křtitele s obrazem světce křtícího Krista v řece Jordánu, oltář s obrazem Panny Marie Růžencové s Ježíškem na klíně a oltář sv. Josefa zobrazeného v tesařské dílně s dvanáctiletým Ježíšem. Na protější straně je oltář s obrazem sv. Antonína Paduánského, oltář bolestné Matky boží se sochou Piety, oltář s vyobrazením smrti sv. Josefa, oltář sv. Františka z Assisi s jeho obrazem a oltář sv. Floriána s obrazem světce, držícího ochrannou ruku nad hořícím Trutnovem. Náboženskými reliéfy zdobená kazatelna je z roku 1864.
Dnes zabílené nástropní malby s biblickými motivy vytvořili otec a syn Tinzmannovi z Broumova v roce 1909. Varhany postavil v roce 1910 pražský mistr G. Schiffner.

Kostel osvětlují dvě řady oken - horní s barevnými ornamenty, dolní s výjevy ze života P. Marie. Čtyři nové kostelní zvony (dřívější byly zničeny požáry a rekvizicemi za 1. a 2. světové války) se poprvé rozezněly nad Trutnovem v září 1991.
Několikaletá generální rekonstrukce kostela byla ukončena v roce 1994.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Martin Veselý
Krkonošovo náměstí 72
541 01 Trutnov
Česko (CZ)
tel: (+420) 499 818 245

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.trutnov.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 31.08.2004 v 14:43 hodin
Copyright 1998-24 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule