Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Naučná stezka přátelství ČR - SRN [ Naučná stezka ]

Shoduje se přesně s trasou "Kamennou branou do pohádky"
Délka okruhu 14 km, na stezce 22 zastávek, v terénu poutače, tabulky, polodenní až celodenní výlet. Velmi romantická krajina skal a lesů, budovaná kvádrovými pískovci křídového stáří a roztoušenými čedičovými výlevy, krajina pískovcových skalních stěn, kaňonů, zajímavých geologických přírodních výtvorů, dalekých výhledů i úzkých a stinných skalních soutěsek. Ideální prostředí pro pěší turistiku. I když květena a zvířena je zde relativně chudá, ekologické poměry jsou velice zajímavé.
Zastávky na trase jsou:
1. Při stezce na Pravčickou bránu za odbočkou od silnice Hřensko - Mezní louka, smrk, buk, náprstník červený.
2. Zastíněné skalky, vegetace "mechatých" pískovcových skal.
3. Větrání pískovců, systém puklin, původ označení "kvádrové pískovce", rozložení vegetace.
4. Drobné povrchové tvary pískovců, voštiny, dutiny, hodiny.
5. Výstup k Pravčické bráně, pruhy hnědele na skalách.
6. Plošinka při stezce, kdysi vyhlídkový bod, historie turistického ruchu v "Českém Švýcarsku", hostinec pod Pravčickou branou byl postaven roku 1833.
7. Odbočka k "Jeskyni českých bratří", pseudokrasové jeskyně v Labských pískovcích, útočiště obyvatel.
8. Pravčická brána, jedinečný evropský přírodní výtvor - skalní most (šířka "brány" 26,5 m, výška 16 m, nejmenší tloušťka 3 m) v nadmořské výšce 415 m, pěkný rozhled.
9. Zvířena Labských pískovců, mravkolev, výr, sokol a poštolka, tetřevovití.
10. Skalní kužel, horolezectví v "Českosaském Švýcarsku", němečtí "Rudí horolezci" v boji proti fašismu.
11. Vyhlídka, bučiny na čedičovém podkladu.
12. Starý exemplář dubu zimního při stezce
13. Pohled na nejvyšší bod Labských pískovců - stolovou horu Děčínský Sněžník (721 m).
14. Samota Mezní Louka (274 m), její historie.
15. Okraj vsi Mezná, cenný soubor staveb lidové architektury, domy lužického typu, péče chalupářů.
16. Vyhlídka po české i saské části Labských pískovců na okraji Mezné.
17. Sestup do soutěsky Kamenice boční roklí, na stráních smíšený ochranný les.
18. Můstek přes říčku Kamenici, po úspěšné likvidaci příčin někdejšího silného znečištění dnes opět čistá bystřina.
19. Typický kaňon Kamenice s výskytem horských druhů rostlin (violka dvoukvětá, plavuň jedlová aj.) v důsledku inverze (zvratu vegetačních stupňů).
20. Mechové, někdy i rašeliníkové vegetační římsy na skalních stěnách, pozoruhodný výskyt chráněného rojovníku bahenního, jinak typické rostliny rašelinišť.
21. Plavba lodí po umělé nádrži na Kamenici, zvířena říčky a jejích břehů (pstruh, konipas horský, skorec, ledňáček).
22. Soutěsky Kamenice, jedinečný přírodní výtvor i turistická partie, zpřístupněny roku 1877.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Barbora Laštůvková (České Švýcarsko o.p.s.) org. 2, 20.04.2006 v 09:20 hodin
Copyright 1998-23 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule