Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
 

KOMORNÍ HRÁDEK

Severozápadně od dnešního zámku Komorního Hrádku stával na ostrohu strmě spadajícím do sázavského údolí Hrádek Čajchanov založeného asi na konci 13. století, jehož sporé zbytky se zachovaly asi 200 m od zámku. Kolem r. 1400 patřil Janu Zoulovi z Ostředka, který se se svou družinou účastnil drobné domácí války v Čechách v době zajetí krále Václava IV. panskou Jednotou. V r. 1404 byla Zoulova družina zajata vojskem zemské hotovosti a Hrádek po dobytí rozbořen. Místo, kde stával, daroval panovník i s příslušným zbožím podkomořímu Mikulášovi.
V r. 1412 dostal králův souhlas k vybudování nového hradu vyšehradský purkrabí Racek z Dvojic. Jeho hrad byl nazván Veselé. Racek tu sídlil do r. 1416, kdy byl jako králův posel zabit horníky v Kutné Hoře. Později předala své právo na zdejší zboží Rackova vdova Vilému Kostkovi z Postupic. Po něm nastoupil nejstarší syn Bohuše, který přikoupil sousední hrad Dubou. V r. 1516 držel Hrádek i zboží bývalého sázavského kláštera. V r. 1525 získal Hrádek Jaroslav ze Šelmberka, který dlouho zastával úřad nejvyššího komorníka v království Českém, podle této funkce se jeho sídlo začalo nazývat Komorní Hrádek.

Rozsáhlá renesanční přestavba a rozšíření zámku pochází až z doby poručenské správy panství po valdštejnově smrti: postaveno východní křídlo s hlavním schodištěm a velkým sálem, všechny čtyři křídla zámecké budovy dosáhla výšky dvou patek, někde přibyly i nové klenby. Průčelí dostala sgrafitovou psaníčkovou výzdobu. Dalším stavebníkem na Hrádku byl Adam z Vladštejna, který zastával důležité zemské úřady (nejvyšší purkrabí, místodržící). Na Hrádku zbořil středověkou hradbu před západním a částečně i jižním průčelím zámku, odstranil zvedací most přes hradní příkop a dal vystavět nový trojkřídlý jednopatrový zámek s hranolovou věží nad hlavním vchodem. Příkop před západním průčelím byl překlenut kamenným mostem, na místě zasypaného jižního příkopu byla zřízena renesanční zahrada. Adamův syn Jan Viktorin provedl kolem roku 1660 nákladnou vnitřní úpravu zámku. Několik místností v přízemí bylo vyzdobeno manýristickou štukovou dekorací, která představuje nejvyšší památkovou hodnotu ve zdejším areálu.
K barokním úpravám došlo na Hrádku za Františka Josefa z Valdštejna, který získal zdejší panství v roce 1713. V severním křídle starého zámku byla zbudována velká kaple se štítovým průčelím do nádvoří. V hlavním křídle nového zámku byl zřízen velký sál se zvýšeným stropem a s bohatou štukovou dekorací. Podobně byly vyzdobeny i ostatní místnosti v 1. patře. Je možno zde vidět figurální motivy, ornamentální dekorativní prvky, nástropní i nástěnné malby, to vše v duchu vrcholného baroka.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 09:30 hodin
Fulltext
Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule