Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Pahorkatina Chřiby [ Hory nebo pohoří ]

Umístění
Pohoří Chřiby se rozkládá v Jihomoravském kraji. Na severu sousedí s Hornomoravským úvalem, na západě s Kyjovskou pahorkatinou a v jižní a východní části přechází v Dolnomoravský úval.

Charakteristika
Horské pásmo Chřiby zabírá plošně nevelkou oblast střední Moravy a odděluje severní rovinatou Hanou od jižních rovin Moravského Slovácka. Nejvyšších výšek dosahují vrcholy Brdo (586 m), Ocásek (553 m), Hrad (551 m), Jílová (544 m), Holý kopec (548 m), Lenivá hora (462 m), Kozinec (494 m). Pískovcové svahy této vrchoviny jsou porostlé listnatými lesy s výskytem různých druhů stromů.
Nejvíce se objevují duby, buky, lípy, olše, javory a většina jejich podrostu.
Severní částí pohoří Chřiby protéká řeka Morava a na jeho svazích pramení množství drobných potoků a říček, které se do Moravy vlévají.
Podnebí řadí Chřiby mezi mírně teplé oblasti. Teploty v zimních měsících se pohybují kolem -2 - -4°C, v letním období dosahují cca 16 - 18°C.
Počet dnů se sněhovou pokrývkou je přibližně 60 - 80, počet letních dnů je cca 40 - 50.

Chráněná území
Chřiby nezabírají velké území a přesto zde najdeme velmi hodnotné přírodovědné i krajinářské lokality. Nepatří sice mezi chráněné krajinné oblasti, ale nachází se zde 2 přírodní parky a 12 zvláště chráněných území - jedná se o 4 přírodní rezervace a 8 přírodních památek. Slouží k ochraně místní flóry a fauny, která je zde druhově velmi pestrá a bohatá. Nejzajímavější skupinou jsou bezobratlí živočichové včetně vzácných korýšů a dále zde žijí některé vzácné druhy obratlovců, zejména plazi a obojživelníci.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.turistika.cz

Typ záznamu: Hory nebo pohoří
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 10.11.2004 v 11:45 hodin
Copyright 1998-24 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule