Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Hrad a zámek Český Krumlov [ Zámek ]

Areál hradu a zámku v Českém Krumlově patří k nejrozsáhlejším komplexům tohoto druhu ve střední Evropě. Na protáhlém vysokém skalním ostrohu, chráněném řekou Vltavou a Chvalšinským potokem, bylo v průběhu šesti století vybudováno na čtyřicet budov a palácových stavení, soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a areálu zámecké zahrady.
Zakladateli původně nevelkého hrádku byli někdy před rokem 1250 páni z Krumlova, jedna z rodových větví legendárních Vítkovců s erbovním znakem pětilisté růže. Po vymření pánů z Krumlova v roce 1302 zdědili panství příbuzní Rožmberkové, kteří zde sídlili až do roku 1602. Se jménem Rožmberků je po tři století spojena doba největšího rozkvětu hradu i přilehlého města.

Původním sídlem pánů z Krumlova byl tzv. Hrádek. Za vlády prvních pánů z Rožmberka Jindřicha I. a jeho syna Petra I. byl areál rozšířen o velkoryse pojatý Horní hrad, jehož obranyschopnost zvyšoval šíjový, uměle prohloubený příkop Na plášti, překlenutý padacím mostem. Husitské války podnítily Oldřicha II. k výstavbě velkorysého opevnění, rozšířeného na západní návrší nad Plášťovým mostem a počítajícího již s dostřelem nových palebných zbraní - tarasnic. Po dostavbě obranného systému pak přistoupili páni z Rožmberka k úpravě prostoru čtvrtého nádvoří, uzavřeného branou na padací most Na plášti. Reprezentační bohatě zdobené interiéry se měly stát dokladem významu rodu a kultivovanosti života na dvoře rožmberských velmožů.

Druhá polovina 16. století přinesla českokrumlovskému hradu dalekosáhlé stavební úpravy. Za vedení italských architektů Antonia Ericera a Baldassara Maggiho se gotický hrad proměnil v honosný renesanční zámek. Vladař Vilém z Rožmberka, který svými čtyřmi sňatky byl spřízněn s předními evropskými knížecími rody, dal přestavěný zámek velkolepě vyzdobit. Malířské práce v interiérech i na fasádách byly svěřeny početné malířské dílně pod vedením umělce snad nizozemského původu Gabriela de Blonde a později jeho nástupce Bartoloměje Beránka. Malířské náměty na fasádách i v interiérech vycházely především z literárních předloh - Ovidiových Metamorfóz a Liviových Římských dějin. V soukromých vladařových pokojích pak v malbách dominovala biblická tematika.

Když roku 1592 zemřel Vilém z Rožmberka, zanechal poslednímu vladaři Petru Vokovi obrovské dominium, zatížené však mimořádně vysokými dluhy. Přesto však Petr Vok pokračoval ve výstavbě krumlovského zámku. Za padacím mostem Na plášti byl vybudován Renesanční dům, postupně upravována zahrada s "lusthausem", voliérou se zpěvavými ptáky, kašnou a oranžérií. Dokonce dal v předzámčí zřídit brusírnu drahých kamenů a pilu exotických dřevin, jejichž služeb rád využíval i císař Rudolf II.

Po smrti Kateřiny z Ludanic se rozhodl bezdětný Petr Vok postoupit těžce zadlužené panství císaři Rudolfu II. Smlouvou z roku 1601 je českokrumlovské panství převedeno pod správu císařských hejtmanů. Roku 1622 věnoval císař Ferdinand II. česko ...

Expozice:

První prohlídková trasa - seznamuje návštěvníka s reprezentačními barokními interiéry. Antekamera sloužila jako předsálí před vstupem do reprezentačních salonů a její dnešní vzhled vychází z původních inventárních soupisů 18. století. V Eggenberském sále představuje rodová portrétní galerie význačné osobnosti tohoto štýrského rodu. Zlatý kočár ve středu místnosti je ukázkou vynikající řezbářské a pozlacovačské práce. Barokní jídelna s rozkládacím jídelním stolem je na stěnách vyzdobena tapiseriemi z cyklu "Decius Mus" podle Rubensových předloh, utkaných v Bruselu. Baldachýnový pokoj byl určen ke konverzaci a společenským hrám, zatímco v sousední Ložnici přijímala kněžna své přátele a zde i pracovala. Obrazárna soustřeďuje díla flámského, holandského, německého a italského malířství 2. poloviny 17. století. Pánský salon je charakteristický kuřáckým stolem a kolekcí dýmek z 18. a 19. století, v Dámském salonu jsou umístěna oblíbená květinová zátiší a kolekce porcelánu na rokokovém etažéru. Závěr této prohlídkové trasy tvoří Maškarní sál. Námětem této iluzivní rokokové malby je bavící se aristokratická společnost a scény z komedií dell´arte s řadou jejich charakteristických postav.

Druhá prohlídková trasa - Původní renesanční schodiště s rožmberskými erby vede do Renesanční síně, připomínající rožmberské držitele Krumlova. Obraz Dělení růží zobrazuje starou erbovní pověst o dělbě majetku praotce rodu Vítka mezi syny. Renesanční pokoj I. je instalován jako ložnice, Renesanční pokoj II., zařízený jako jídelna, tvořil původně se sousední místností jeden celek. Renesanční pokoj III. s nástěnnou malířskou výzdobou Gabriela de Blonde na starozákonní tématiku a kazetovým stropem si do značné míry zachoval svůj původní vzhled. Renesanční pokoj IV. má zdi zdobeny malbou, napodobující textilní čalouny. Ve špaletách oken jsou znaky Viléma z Rožmberka a jeho tří manželek.
Chodba a hala II. patra seznamuje návštěvníky s portrétní galerií pánů ze Schwarzenbergu. Na tyto prostory pak navazuje soukromé apartmá z 19. století. První místností je Předsíň, která sloužila jako pokoj komorné. Hudební salon je vybaven soupravou klasicistního nábytku. Sousední Ložnice s dámskou toaletou a dva Pohostinské pokoje dávají představu o interiéru 2. poloviny 19. století. Úzká chodba vede do tzv. Schwarzenberského apartmá. V Přijímacím pokoji je umístěna čalouněná sedací souprava s aplikací schwarzenberských a liechtensteinských aliančních znaků. Salon s portrétem kněžny, Kuřácký salon, Knihovna knížete a Malá jídelna představuje bohatě zařízený interiér soukromého charakteru pro příležitostný pobyt knížete. Závěr II. prohlídkové trasy tvoří Salon kněžny, Kabinet a Ložnice s nejkrásnějšími tapiseriemi cyklu Aeneas a Dido a množstvím osobních drobností.

Barokní divadlo - Prohlídka tohoto evropského unikátu je omezena vzhledem k náročným klimatickým podmínkám. Reprezentuje vyspělou barokní scénu s výtvarnou vazbou na díla Giuseppe Galli - Bibieny. Původní divadelní fond - hlediště, jeviště, jevištní technika, kulisy, kostýmy, rekvizity a osvětlovací technika - je překvapivě dobře dochován. Velkoplošný projektor v hledišti divadla umožňuje návštěvníkovi spatřit několik krátkých divadelních výstupů s proměnami kulis.

Věž - Výstup válcovou věží do arkádového ochozu umožňuje návštěvníkovi spatřit rozsáhlý areál krumlovského zámku i meandry řeky Vltavy a do nich vložené středověké město Český Krumlov.

Zámecká zahrada - Rozlehlá zahrada o rozloze jedenácti hektarů prošla dlouhým vývojem. Původní eggenberská zahrada, založená knížetem Janem Kristiánem, byla knížecím zahradním inspektorem J. A. Zinnerem upravena do zhruba dnešní podoby s hlavní podélnou osou, rozdílnými výškovými úrovněmi jednotlivých parterů a dominantní kaskádovou fontánou s postavami vodních božstev. Mezi jednu z nejcennějších zahradních staveb v Čechách patří letohrádek Bellarie s výmalbou F. J. Prokyše.

Zajímavost:
Lapidárium barokních plastik s přístupem pro vozíčkáře.

Otevírací doba:
Duben, květen
- denně kromě pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Červen - srpen
- denně kromě pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00

Září, říjen
- denně kromě pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Divadlo:

Květen - září
- denně kromě pondělí 10.00 - 11.00, 13.00 - 17.00, denně 5 prohlídek a to v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00

Říjen
- denně kromě pondělí 10.00 - 11.00, 13.00 - 16.00, denně 5 prohlídek a to v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00

Věž

Duben
- denně 9.00 - 15.30
Květen - září
- denně 9.00 - 17.30
Říjen
- denně 9.00 - 15.30

Lapidárium

Červenec - srpen
- denně 10.00 - 17.00

Václavské sklepy a Máselnice

Květen, červen
- denně kromě pondělí 10.00 - 17.00
Červenec - říjen
- denně 10.00 - 17.00

Sloupová síň:
- denně 10.00 - 18.00

Zahrada

Duben
- denně 8.00 - 17.00
Květen
- denně 8.00 - 18.00
Červen - srpen
- denně 8.00 - 19.00
Září
- denně 8.00 - 18.00
Říjen
- denně 8.00 - 17.00

Vstupné:

Česká prohlídka:
I. trasa:
90,- plné
50,- snížené

II. trasa:
70,- plné
40,- snížené

Divadlo:
100,- plné
50,- snížené

Lapidárium:
20,- plné
10,- snížené

Věž:
30,- plné
20,- snížené

Václavské sklepy a Máselnice: 25,- plné
15,- snížené

Sloupová síň: zdarma

Cizojazyčná prohlídka:
I. trasa:
150,- plné
80,- snížené

II. trasa:
140,- plné
70,- snížené

Divadlo:
180,- plné
90,- snížené

Lapidárium:
20,- plné
10,- snížené

Věž:
30,- plné
20,- snížené

Václavské sklepy a Máselnice:
25,- plné
15,- snížené

Sloupová síň: zdarma

Prohlídkové okruhy:

1. okruh: s průvodcem 60 min., nejméně 8, nejvíce 45 návštěvníků (reprezentační pokoje barokního apartmá, zámecká obrazárna a Maškarní sál)

2. okruh: 50 min., nejméně 8, nejvíce 25 návštěvníků (renesanční pokoje z doby Viléma z Rožmberka s pozoruhodnou výmalbou Gabriela de Blonde a soukromá schwarzenberská apartmá z 19. století)

Divadlo: 45 min., nejméně 4, nejvíce 20 návštěvníků (vzhledem k ojedinělosti a významu divadla je provozní doba podřízena klimatickým podmínkám a řízen je i počet návštěvníků)
Věž, Sloupová síň, Máselnice a Václavské sklepy samostatně.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Hrad a zámek Český Krumlov
Hrad a zámek
381 01 Český Krumlov
Česko (CZ)
tel: (+420) 380 704 721

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 01.04.2005 v 11:34 hodin
Copyright 1998-24 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule