Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
 

Naučná stezka Kamenné řady u Kounova

Začátek: cca 300 m západně od nádraží Kounov u Rakovníka
Konec: nádraží Kounov u Rakovníka
Délka: 4,3 km
Počet zastávek: 11
Zaměření: geologie, historie, archeologie, flora, fauna
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: střední
Čas pro prohlídku: 2 hodiny
Značení: značení naučných stezek a turistické značky
Doba návštěvy: bez omezení
Mapa: Rakovnicko
Poznámky: od nádraží značení k začátku stezky vede značení
Správce stezky: OÚ Rakovník
Stav stezky: v pořádku

Naučná stezka Kamenné řady u Kounova začíná a končí v okrese Rakovník, většina stezky je v okrese Louny.

Naučná stezka se nachází v geomorfologickém celku Džbán. Je to plošina tvořená především pískovci a opukami, které vznikly v druhohorách, kdy toto území bylo zaplaveno mořem. V třetihorách byly vrstvy hornin zdviženy a vznikla tabulová plošina. Ta je tvořena množstvím údolí od jz na sv, jež vznikla vodní erozí, mrazovým zvětráváním a pozdějšími sesuvy půdy. Z původní plošiny se zachovaly jen některé svědecké kopce (Džbán 535 m, Rovina 516 m). Džbán se rozkládá přibližně uprostřed mezi městy Kladno, Slaný, Žatec, Louny a Nové Strašecí a je zhruba vymezen vrstevnicí 400 m n.m. Pro tuto oblast je příznačné bohatství lesů, které navazují na zemědělské a průmyslové oblasti středních a severních Čech a jsou přirozeným útočištěm rostlin a živočichů člověkem vytlačených z kulturní krajiny. Džbán má hodnoty klimatotvorné, rekreační a estetické. Osobitá přírodní společenstva jsou cenná pro příští generace. Na stezce se chovejte tiše, neničte rostliny ani živočichy.

Zajímavosti v okolí:

Hrad Džbán (pozůstatky hradu)

V místech hradu stávalo prehistorické hradiště, vystavěn za Václava I. anebo podle jiných pramenů na přelomu 13. a 14. století (typově se zařazuje ke kastelům). V roce 1516 byl již nepochybně pustý, ještě v 19. století zachovány zbytky věží. Na východní straně zpevňovaly čelo hradu 3 okrouhlé věže; zde též hluboký příkop a val a přístup k hradu. K mnohoúhelníkovému obvodu hradu přiléhaly budovy, na západní straně snad čtyřboká věž.

Hrad Pravda (zřícenina)

Založení hradu neznámé, předpokládá se, že byl postaven ve 2. polovině 15. století Janem Mašťovským z Kolovrat. První zmínka o hradu z roku 1523 při prodeji Děpoltovi z Lobkovic. Opuštěn ve 2. polovině 16. století. Roku 1593 uváděn jako pustý. Místo táborů lidu ve 2. polovině 19. století. Z hradu na trojúhelníkovém půdorysu zachována téměř celá obvodová hradba, zdivo vstupní brány v sz. nároží, zdivo paláce na jižním konci hradu a objekt se sklepem při východní hradbě. Významné je severní valové opevnění s 2 nasypanými dělovými baštami jako doklad vývoje pevnostního stavitelství ve 2. polovině 15. století a ve skále vytesaný šíjový příkop. Okolo hradeb obíhal parkán.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 22.09.2004 v 14:09 hodin
Fulltext
Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule