Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
 

Zámek

Na místě dnešního zámku stával hrad, jehož původ spadá do l3. století, kdy zde sídlil nejstarší známý majitel pan Přibyslav z Křižanova, otec sv. Zdislavy.
Tento hrad ležel v letech 1466-1560 v sutinách. Pobořený hrad koupil roku 1560 Zdeněk Lhotský ze Ptení a provedl jeho přestavbu na renesanční zámek s arkádovým dvorem.
Po ohni roku 1710 byl zámek barokně upraven.
Roku l865 získali Křižanov šlechtici Josef, Vilém a Mořic Teuberovi. V této době byly příkopy zasypány, zbořeno předhradí se zdmi a bránou a zámek přestavěn v pseudorene-sančních formách. Nádvoří zámku má arkády, v přízemí a l. poschodí jsou původní, ale nyní jsou prosklené. V přízemí najdeme také zazděný starý znak žďárského kláštera.

V roce l945 byli majitelé Teuberovi jako Němci odsunuti. V roce l949 byl zámek i s přilehlými budovami přidělen křižanovskému MNV.
Vznikly zde soukromé byty, v části byly kanceláře pro stavební správu a pro stavbu dráhy.

V roce l950 se do zámku přestěhovala národní škola a byly zde zřízeny třídy pro mateřskou školu. Sídlo zde měla i Strojně traktorová stanice. Když byla roku l952 škola přestěhována do nově postavené budovy, byla část zámku pronajata na skladiště textilu.

V hospodářských budovách nově založené JZD r.l958 zřídilo kravín. Od roku 1960 byl zřízen rozhodnutím Krajského národního výboru na zámku ústav pro zdravotně postiženou mládež. Hned tohoto roku bylo přijato prvních 25 dětí a postupnými opravami se zámek přeměňoval, aby odpovídal potřebám provozu ústavu.

Kolem zámku je krajinářský park. Jeho působivost zvyšují dva rybníky, mezi kterými je zachována část starých porostů. Parková úprava vznikala v letech l867-l880. Počátkem 20. století následovala další, ale na řešení parku již velký vliv neměla. Byly zde dosázeny azalky a pěnišníky. Dodnes můžeme obdivovat mohutnost některých původně vysázených stromů.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.krizanov.cz

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 25.08.2004 v 13:14 hodin
Fulltext
Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule