Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
 

Zřícenina hradu Rychleby

Hrad Rychleby
zřícenina gotického hradu

Gotickéhý hrad byl vystavěn na skalní ostrožně vrchu Přilba pravděpodobně na počátku 14. století k ochraně stezky vedoucí z Javorníku do Kladska. Posádka měla za úkol střežit solnou stezku z Nisy přes Kladsko do Hradce Králové. Písemné prameny o hradu mlčí. Na protější straně údolí jej doplňovalo menší dřevohlinité opevnění dnes zvané Pustý zámek a drobný hrádek předsunutý před vstup do údolí.

Nepravidelně oválné jádro hradu obklopovala 2,6 m silná hradba. Za ní stál obrouhlý bergfrit a jednoduchý obdélný palác. Kromě jižní srany příkře spadající do údolí bylo jádro obklopeno příkopem a mohutným valem. Přístup byl veden od východu přes příkop pod bergrit, pod kterým byla pravděpodobně vstupní brána.

V dalším vývoji byl hrad postupně v několika od sebe nerozlišitelných fázích rozšiřován. K obvodové hradby byly na západě z vnější strany přistavěny dvě budovy. V jižní části nádvoří byla přistavěna obdélná budova, jižně od ní dnes stojí kruhová vyhlídková plošina s točitým schodištěm, u které nelze rozhodnout zda jde o původní stavbu nebo romantickou přístavbu. Obrany schopnost hradu posílil parkán vedený od západu k východu. Na vstupní jihovýchodní straně z ní vybíhala branská budova jištěná věžovitou stavbou vysunutou do příkopu. Ve volném prostoru mezi zdvojeným parkánem a bránou vzniklo malé předhradí, ze kterého se teprve vstupovalo na úroveň jádra.
Podle archeologických průzkumu, při kterých byly nalezeny spálené zvířecí kostry a množství zbytků zbraní, lze uvažovat o násilném zániku hradu.

V 15. století byl hrad opuštěn a změnil se ve zříceninu.

V 19. století proběhl amatérský archeologický výzkum (nalezena keramika a zbytky zbraní) a byla provedena částečná rekonstrukce v romantickém stylu.


Základní informace:
Poloha hradu: na skalnatém výběžku nad levým břehem Račího potoka
Otevřeno: zřícenina = vstup volný
Doprava: bus 4 km (Jeseník, rozcestí Račí údolí)
vlak 5 km (Javorník - 1km z nádraží na náměstí, odtud 4 km až na hrad)
parkoviště 2 km (Račí údolí)


Literatura:
Pavel Kouřil, Dalibor Prix, Martin Wihoda: "Hrady českého Slezska", Arch. ústav AV ČR, Brno 2000
Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 24.08.2004 v 17:52 hodin
Fulltext
Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule