Návrat na hlavní stranu FRANCAIS POLSKI DEUTSCH ENGLISH ČESKY
 

Zámek

Zámek je novodobá klasicistní budova, jednopatrová, postavená na místě bývalé tvrze. Nevyniká architektonickou krásou, ale poutník se u ní rád zastaví pro vzpomínky na Bedřicha Smetanu, který navštěvoval rodinu tehdejšího majitele velkostatku Leopolda Srnku. Bedřich Smetana se seznámil s bratřími Eduardem a Vilémem Srnkovými a dalším libkovákem Františkem Ryšavým. Z deníku Bedřicha Smetany se dovídáme, že v roce 1841 (bylo mu 17 let), pobýval v Pošné a zejména u Srnků v Libkově Vodě a odtamtud chodil ke strýci do Kamenice.
Kdy byl zámek postaven není známo. To, že byl - jak se uvádí - postaven na místě bývalé tvrze, by svědčilo pro jeho velké stáří. Avšak nikde tato tvrz ani zámek není uváděn. Neuvádí jej Aug. Sedláček ve svém díle "Hrady, zámky a tvrze" a rovněž není uváděn v publikaci čsl. akademie: "Hrady, zámky a tvrze - díl jižní Čechy". Je tedy míti za to, že je to skutečně novodobá stavba a že její dnešní architektonický stav odpovídá tomu, jak byla původně postavena. Jde tedy o otázku, který majitel panství zámek postavil. Pravděpodobnou úvahu o době výstavby lze předpokládat takto: Arnošt Léskovec(1595) - sídlil na Horní Cerekvi a po něm Albrecht Šebestián Léskovec po svém návratu z exilu v roce 1621 měl sídlo rovněž na Horní Cerekvi. Protože měl finanční potíže, jistě nestavěl další sídlo v Libkově Vodě.
Pak přecházelo panství na různé majitele a nelze předpokládat, že např. Ferdinand Leopold Benn (1691), probošt vyšehradský nebo Arnošt August z Kuenberka, pozdější arcibiskup (1718), by si zde stavěli svá sídla. V úvahu tedy přicházejí pozdější majitelé: Maxmilián Regal (1728-1767) nebo jeho dcery, které držely panství až do roku 1802. Té době také odpovídá sloh, ve kterém byl zámek postaven. Další majitelé jej drželi jen krátce a nemohli míti čas na realizaci stavby (Ubelli 2 roky, Schwarz 6 let). Další majitel Leopold Srnka, když koupil panství, se do zámku již nastěhoval, takže musel býti postaven dříve.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 19.08.2004 v 12:11 hodin
Fulltext
Copyright 1998-2020 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule