Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Hradby v Nové Bystřici [ Hradby nebo ohradní zeď ]

Opevnění města jest nejlépe zachováno ještě na straně jižní, kde rovným směrem táhne se hluboký příkop potokem protékaný, až ke svahu náspu 9 m široký.
Na straně městské jest místy ještě původní zeď se střílnami, jinde jest jen část zdi podezdívkou plotů zahradních tady zřízených.
U nového mostu kamenného, přes příkop vedoucího, stojí stavení na místě bývalé dosti široké věže. V nějaké vzdálenosti od ní na západ poznati lze bývalou čtyrhrannou baštu.
Na východním konci strany jižní, viděti jest dvě dlouhé zdi, 1,51 m silné, jednu vyšší a druhou nižší. Ve vyšší střídá se pod střechou pětkrát střílna, dovnitř se úžící, s úzkým oknem, později prolomeným, když za hradbou zřízen seník. Za střílnami mohlo se státi na širší části spodní zdi (posledně byla opravena asi roku 1705).
Hradby byly přerušeny dvěma branami, Vídeňskou a Pražskou. Nad Vídeňskou branou bývala do roku 1774 věž. Vně brány býval zvoditý most, zvláštní pro vozy a jiný pro chodce.
Druhá brána, "Pražská", roku 1825 snesena, jsouc sešlá, byla blíže severozápadního rohu města.
V uličce spojující horní náměstí s dolním, jsou viděti zbytky žulových pilířů obou vchodů. Byla 21 kroků dlouhá a u vnějšího vchodu 2,9 m široká.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://novabystrice.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 10.08.2004 v 12:16 hodin
Copyright 1998-22 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule