Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Vchodový srub S-T 80a [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

Jedním ze dvou objektu tvrze, které nebyly určeny pro přímou bojovou činnost, byl vchodový objekt T-S 80a. Místo pro realizaci jeho stavby bylo projektanty tvrze vybráno v prudkém svahu na odvrácené straně protáhlého hřebenu nad vesnicí Babí.

Hlavním úkolem objektu mělo být zásobování tvrze veškerým potřebným materiálem, především ale municí. Pro tento účel byl také projekčně uzpůsoben - střed objektu tvořila široká, doprava se stáčející chodba, která by v přední části tvořila vjezd pro nákladní automobily a v zadní překladiště materiálu. Vjezd měl být chráněn trojím uzávěrem - mřízovými vraty, 7cm tlustými padacími vraty o hmotnosti 6 tun a 4cm dvoukřídlými vraty o hmotnosti 4 tuny. Oboje plná vrata by byla plynotěsná. Kromě toho by byla ve stěně naproti padacím vratům střílna pro lehký kulomet. Vpravo od vjezdu byl situován vchod pro pěší, opět s možností trojího uzavření (mříž a dvoje silnostěnné plynotěsné dveře). V horním patře objektu mělo být také stanoviště velitele, skladiště munice a ventilátor pro vhánění vzduchu do centrální filtrovny v podzemí (nasávací otvor měl být ve vstupní chodbě pro pěší).

Aby se v případě napadení mohl i tento objekt bránit, byla u něj navržena výzbroj sestávající ze dvou smíšených zbraní L1 - po jedné ve střelecké místnosti na pravé i levé straně od hlavního vjezdu. Zatímco levý kanón měl postřelovat především příjezdovou komunikaci a severní svahy kóty Baba - pod dělostřeleckou pozorovatelnou T-S 76a, palba pravého by mohla pokrýt i část silnice z Trutnova do Žacléře vzdálené od objektu 200 metrů. Bezprostřední obranu okolí objektu měly zajišťovat dva lehké kulomety z pancéřových zvonů (oba měly mít čtyři střílny).

Vlevo od překladiště měla být stanice úzkokolejné podzemní železnice s dvojicí kolejí, které by spojovaly vchodový srub s překladištěm před hlavními muničními sklady (M1) v podzemí tvrze. Vchodový objekt měl být na podzemí napojen pomocí rovné galerie, nepočítalo se zde se svážnicí ani s výtahovou šachtou.

Dolní patro, půdorysně menší nežli horní, měly tvořit ubikace části osádky, filtrovna, místnost s radiostanicí, skladiště proviantu a sociální zařízení (umyvárna a WC). Obě patra by spojovala dvě samostatná schodiště. Objekt mělo obsazovat 28 mužů.

V současnosti (1999) je místo, kde byla vyražena do podzemí štola, částečně zavalené, zaplavené vodou a zarostlé náletovými dřevinami - lze jej nalézt ve svahu pod lomem.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 766 org. 2, 14.07.2004 v 12:54 hodin
Copyright 1998-23 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule