Návrat na hlavní stranu FRANCAISPOLSKIDEUTSCHENGLISHČESKY
  Království perníku

Chářovský park [ Park nebo sad ]

Chařovský park
Park, založený v roce 1899 na území tehdejší obce Chářová /Krotendorf/ okrašlovacím spolkem, byl později často řazen k dendrologicky nejvýznamnějším parkům na Bruntálsku . Jak se můžeme dočíst v publikaci z roku 1923, práce vedl předseda spolku, Chářovský řídící učitel, J. Konne, nadšený obdivovatel rozmanitostí nejen přírody naší země, ale i cizokrajných rostlin. Podobně jako u jiných parků zakládaných na přelomu století, převládla proto i v Chářové snaha vybudovat park s použitím zajímavých exotických dřevin. Na dispozičním řešení i realizaci se podílel stavitel F. Wiedra. Od svého vzniku sloužil jako sbírkový objekt, přístupný jen zvaným návštěvám. Jeho další osud se potom liší jen málo od osudu podobných parků v pohraničí. Do počátku 2.světové války byl vzorně udržován a doplňován. V průběhu válečných let park sice tolik neutrpěl, avšak za několik dalších let, kdy byla parková sbírka bez odborné údržby se celkový zdravotní stav porostu zhoršil a zvlášť choulostivé druhy uhynuly. V sedmdesátých letech byl park rozšířen výsadbami okrasných dřevin i na plochu přestárlé ovocné zahrady a provedena částečná rekonstrukce celého areálu. V dnešní době je park zajímavou součástí veřejné zeleně města. Před deseti lety začaly nové úvahy o jeho rekonstrukci.Po předchozích ztrátách patří i dnes Chářovský park k pozoruhodným parkům, roste zde řada zajímavých taxonů dřevin, zejména jehličnatých. Z nejvýznamějších je to východoasijský smrk ajanský , řada krásně rostoucích balkánských smrků omorik, severoamerické borovice - ohebná a Jeffreyova, jedlovec, jinan dvoulaločnatý. Početně je zastoupen druhy, varietami i formami rod cypříšků a zeravů ("thůjí").

Z listnatých druhů jmenujme alespoň javor dlanitolistý, který zde roste v několika formách, několik druhů dřevitých hortensií, vzácnější stálezelené druhy - cesmínu obecnou, tlustonitník klasnatý a bobkovišeň lékařskou.

Z nově dosazovaných pak jmenujme zmarličník japonský, americký jasan, platan, muchovník. Významné místo ve stavbě parkového porostu bylo věnováno použití nejatraktivnějších odrůd pěnišníků (rododendronů) a azalek. Několik desítek druhů a kultivarů původně vysazených na všech frekventovaných místech parku udává zvláště na jaře v době květu ráz celému parku. Chářovský park má dnes rozlohu 2,2 hektaru, charakter parku i podmínky pro růst dřevin ovlivnil zakladatel vybudováním atraktivních vodních ploch - kaskády jezírek napájených z řeky Opavy mlýnským náhonem. Je v něm vybudována síť cestiček i mostků k překonávání vodních plochOd roku 1998 probíhá v parku obnova, jejíž urychlené zahájení si vyžádalo poškození parku po povodních v roce 1996 a 1997. Byly odstraněny poškozené a přestárlé stromy, opravena část cestiček, vyčištěn a upraven náhon i systém rybníčků, dosazeny nové stromy i keře. Návrh sortimentu nových výsadeb ve zpracovaném realizačním projektu, má udržet dřívější sbírkový charakter (především jehličnany a rododendrony s azalkami). Další možnosti specializace sbírky jsou konzultovány s odborníky a postupně je zpracováván plán péče.

Současně Vás zveme i do dalších krnovských parků - Městský park, Náměstí Míru , Smetanovy a Dvořákovy sady.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.krnov.cz

Typ záznamu: Park nebo sad
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 160, 07.06.2004 v 09:56 hodin
Copyright 1998-24 © infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule